Patiëntgegevens vóór aankomst al bij Spoedeisende Hulp

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis heeft het als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland al ingeregeld: de digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en Spoedeisende Hulp (SEH). Middels een speciale applicatie wordt een paspoort of identiteitskaart gescand en kunnen patiëntgegevens vanuit de ambulance direct naar de SEH verstuurd worden. Dit was aanleiding van een werkbezoek van een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn, Welzijn en Sport.

Aan de slag in de ambulance

Zodra een inwoner van de regio Hardenberg 112 heeft gebeld, wordt de ambulance van Ambulance IJsselland opgeroepen. Zodra de ambulance is gearriveerd bij de patiënt, gaat de verpleegkundige met de patiënt aan de slag. De chauffeur checkt ondertussen, mits daar tijd voor is, het identiteitsbewijs en BSN van de patiënt. Als het BSN niet is vast te stellen, kan het proces toch doorgaan; op zo’n moment wordt een nieuwe patiënt in het systeem vastgelegd.

In het ziekenhuisinformatiesysteem

Als later blijkt dat de patiënt al in het systeem van het ziekenhuis stond, worden de gegevens samengevoegd. Inge Arendshorst, coördinator Informatisering bij Saxenburgh, legt uit “Zodra de ambulanceverpleegkundige de bestemming ‘SEH Hardenberg’ heeft ingevoerd, wordt de aanmelding van de patiënt in het ziekenhuisinformatiesysteem geplaatst. Ons systeem geeft een groen icoontje bij een bekende patiënt, geel is een nieuwe patiënt die waarschijnlijk al in ons systeem staat, grijs is een onbekende patiënt. Dit zijn voor de SEH extra hulpmiddelen om te checken op patiëntgegevens.”

Veel voordelen

De conclusie na een aantal maanden en ongeveer 1.700 ambulanceritten verder is dat er vooral veel voordelen zijn. “De informatie is vóór aankomst van de patiënt al beschikbaar bij de SEH. De medische gegevens zoals medicatiegebruik, allergieën, bloeddruk, anamnese, hartfilmpjes en eventuele digitale foto’s staan door de digitale gegevensuitwisseling direct in ons informatiesysteem. De overdracht verloopt hierdoor efficiënter. De kans op overdrachtsfouten kunnen hierdoor sterk worden gereduceerd.” aldus Inge Arendshorst. Kortom, de controle op de inhoud van de overdracht is beter geborgd.

Superieur aan de fax

SEH-arts Mark-Jörg Meijer kan er kort over zijn: “Voorheen kwam er een overdrachtsformulier via de fax. En nu worden de gegevens door de ambulanceverpleegkundige vastgelegd en naar de SEH verzonden. Dat zijn veel minder momenten waarop de overdracht fout kan gaan. Dit is honderd keer superieur aan de fax.”

De gegevens worden via de LSDV Landelijke Server Digitale Vooraankondiging beveiligd naar de SEH van Saxenburgh verzonden. Hiermee is het voor elke ambulance in Nederland mogelijk om de gegevens digitaal aan te leveren aan de SEH van Saxenburgh.

Bron: Saxenburghgroep

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen