Platform eist openheid over vindplaatsen tijgermug sinds 2005

Na de baanbrekende uitspraak van de Raad van State over de openbaarheid van informatie over de tijgermug, eist de stichting platform Stop invasieve exoten nu van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) openheid van zaken rond alle vangsten en meldingen van tijgermuggen en andere exotische muggen sinds het jaar 2005. Vanaf dat jaar is de tijgermug jaarlijks bij meerdere importeurs van Lucky bamboo, handelaars in gebruikte banden en andere bedrijven aangetroffen. De NVWA en het ministerie van Volksgezondheid hielden de namen van de bedrijven al die tijd geheim.

Geheimzinnigheid

De Raad van State heeft op 7 augustus geoordeeld dat die geheimzinnigheid in strijd was met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het gaat bij de aanwezigheid van tijgermuggen namelijk om informatie over de biodiversiteit en die wordt gekwalificeerd als milieu-informatie, waarbij het bedrijfsbelang ondergeschikt is aan het algemeen belang van openbaarmaking. Bovendien is de privacy van personen bij de onthulling van een bedrijfsnaam volgens de Raad van State niet in het geding.

Openbaar

Met die uitspraak in de hand heeft het platform nu op grond van de Wob aan de NVWA gevraagd alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de vondsten van de tijgermug en andere exotische muggen die sinds 1 januari 2005 gedaan zijn.

Naast de tijgermug zijn in de loop der tijd onder meer de gelekoortsmug (ook wel bekend als denguemug), de Amerikaanse rotspoelmug, de Aziatische bosmug en zeer recent de Aedes flavopictus in Nederland aangetroffen. Laatstgenoemde mug komt van oorsprong alleen voor in Japan en Korea,  en was nog nooit elders gevonden. Genoemde muggen vormen in meer of mindere mate een risico voor verspreiding van virusziekten, zoals dengue, chikungunya of zika. Daarbij spant de tijgermug de kroon; die kan meer dan 20 virusziekten verspreiden en ook hartworm, een parasiet die voor honden dodelijk is.

Gevalideerde meldingen

Het Wob-verzoek betreft ook gevalideerde meldingen van exotische muggen door burgers, gericht aan de NVWA, het RIVM,  het Centrum Monitoring Vectoren of het ministerie van Volksgezondheid. Voor zover deze meldingen te koppelen zijn aan woningen, heeft de Raad van State geoordeeld dat de privacy niet in het geding is als de laatste twee cijfers van de X- en Y-coördinaten worden weggelakt.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “Met deze informatie wordt eindelijk duidelijk waar, wanneer en hoeveel tijgermuggen en andere exotische muggen er sinds 2005 zijn aangetroffen, en om welke  bedrijven het precies gaat. Er is het vermoeden dat bij sommige bedrijven al vele jaren achtereen exotische muggen worden gevonden, zonder dat de NVWA daartegen optreedt. Nu zal dat vermoeden waarschijnlijk bevestigd worden en kan de minister van Volksgezondheid het platform niet meer verwijten dat de handhavingsverzoeken te vaag zijn geformuleerd. Dit jaar zijn tot nu toe  al tijgermuggen gevonden in gemeente Amstelveen (zes maal), Noordoostpolder (twee maal), Weert, Haarlemmermeer, Deurne en Assen. Gelekoortsmuggen zijn dit jaar gevonden in Haarlemmermeer (vijf maal), Lingewaard (drie maal) en Assen. De nieuwe mug, Aedes flavopictus, is in juni aangetroffen in Lelystad.”

De wettelijke termijn om op een Wob-verzoek te reageren is in principe maximaal acht weken.

Bron: Stop invasieve exoten