MijnGezondheid.net groeit door naar twee miljoen gebruikers

MijnGezondheid.net groeit hard. Het digitale patiëntenportaal van PharmaPartners telt twee miljoen geregistreerde gebruikers. Dat is een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. MijnGezondheid.net is het grootste Nederlandse patiëntenportaal in de eerste lijn. Het biedt patiënten onder meer digitaal toegang tot hun medische gegevens waardoor ze meer regie krijgen over hun eigen gezondheid. Met 700.000 online afspraken in 2019 begint het gebruik ervan nu ook serieuze vormen aan te nemen.

Nieuwe wet

MijnGezondheid.net is al meer dan 10 jaar geleden geïntroduceerd. Met het patiëntenportaal loopt PharmaPartners sindsdien ver vooruit op de nieuwe wet die zorgverleners per 2020 verplicht om medische dossiers elektronisch beschikbaar te stellen voor hun patiënten. Groot voordeel van MijnGezondheid.net is de vergaande integratie met het huisartsinformatiesysteem Medicom en het apotheekinformatiesysteem Pharmacom van PharmaPartners. De informatie op het patiëntenportaal is daardoor altijd volledig en up-to-date.

Op voorschrift

Via MijnGezondheid.net kunnen patiënten bovendien online herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken, labuitslagen inzien of een e-consult vragen bij huisarts of apotheker. De aan het portaal gekoppelde MedGemak app biedt patiënten ook via de mobiel toegang tot hun medische gegevens en e-health services. Deze app is sinds 1 oktober ook “op voorschift” via de balie te verkrijgen zonder eerst in te hoeven loggen met DigiD.

Past in deze tijd

Piet Hein Knoop, managing director eHealth van PharmaPartners. “Vooral het afgelopen jaar zien we het gebruik van MijnGezondheid.net versneld groeien, bepaalde functies groeien dit jaar zelfs met ruim 100%. Het past in deze tijd: de hele zorg digitaliseert. Voor een patiënt is het niet meer dan vanzelfsprekend om op een zondag digitaal herhaalmedicatie te kunnen bestellen bij de apotheek of ‘s avonds een vraag te kunnen stellen aan de huisarts.”

Meer regie over eigen gezondheid

Inmiddels bieden bijna drieduizend innovatieve zorgverleners MijnGezondheid.net aan. Huisartsen zien het als extra service en mogelijkheid om contact te hebben met patiënten via een betrouwbare, beveiligde online omgeving. Tegelijkertijd vergroten e-health services de efficiëntie in de praktijk. Knoop: “Voor de ontwikkeling van ons eHealth platform maken we altijd twee afwegingen: Geeft het de patiënt meer regie en selfservice? En draagt het bij aan verlichting van de werkdruk van de zorgverlener.”

Steeds makkelijker

Samen met partners in de zorg werkt PharmaPartners constant aan verbetering van de nieuwe e-health-oplossingen. Knoop: “Ook blijven we proberen om een steeds grotere groep zorggebruikers en patiënten te interesseren. Het succes van e-health toepassingen staat of valt bij het gebruik. We zien dat 25% van de geregistreerde patiënten inmiddels regelmatig afspraken maakt via MijnGezondheid.net. Om het gebruik nog verder te stimuleren loopt er vanaf deze maand een adoptiecampagne voor zorgverleners. Doel van deze campagne is om succesvolle manieren om e-health in de praktijk te brengen met elkaar te delen.”

Koppelen met andere zorgverleners

PharmaPartners erkent dat het belangrijk is dat patiënten over een volledig eigen dossier kunnen beschikken met gegevens van al hun zorgverleners. Knoop: “Naast het verder ontwikkelen van Mijngezondheid.net en MedGemak, nemen wij daarom deel in landelijke en regionale initiatieven die toewerken naar een Persoonlijke GezondheidsOmgeving voor alle Nederlanders.”

Bron: PharmaPartners