Aanwijzing bij Humanitas locaties Hannie Dekhuijzen en de Leeuwenhoek beëindigd

De inspectie heeft de aanwijzing bij Stichting Humanitas, locatie De Leeuwenhoek, eerste etage, en Hannie Dekhuijzen op 9 oktober 2019 beëindigd. Op beide locaties zijn aantoonbaar stappen gezet in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De eerder geconstateerde tekortkomingen op de thema’s inzet en deskundigheid personeel en kwaliteit en veiligheid, bij De Leeuwenhoek, eerste etage, en Hannie Dekhuijzen zijn voldoende weggenomen.

Wat was er aan de hand?

De inspectie heeft op 23 augustus 2018 een aanwijzing gegeven aan beide locaties. Er was onvoldoende balans tussen de aanwezige deskundige zorgverleners en de complexiteit van de zorgvraag van de cliënten, waarvoor Humanitas zorgdraagt. Dit zorgde voor risico’s in de cliëntveiligheid.

In april, juli en augustus 2019 heeft de inspectie deze twee locaties bezocht om de aanwijzing te toetsen. De inspectie constateerde bij deze bezoeken dat op beide locaties aantoonbare stappen zijn gezet in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dat de geconstateerde tekortkomingen in voldoende mate zijn weggenomen. De inspectie vraagt Humanitas aandacht te geven aan het borgen van de verbetermaatregelen op beide locaties.

Verbreding toezicht

Gedurende het toezichttraject ontving de inspectie verschillende signalen over tekortkomingen op andere locaties van Humanitas. Daarop besloot de inspectie het onderzoek te verbreden naar twee andere locaties van Humanitas:
Akropolis en Berberishof.

De inspectie concludeerde dat er vervolgtoezicht nodig is voor locaties Akropolis en Berberishof, om de verbetermaatregelen die daar nodig zijn te kunnen monitoren. De inspectie blijft  in gesprek met de raad van bestuur en de raad van toezicht van Humanitas en zal de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van zorg nauwlettend volgen.

Bron: IGJ