Antibiotica-escape room RIVM

0
1002

Vandaag, 18 november, is het Europese Antibioticadag. De incidentie van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO’s) in Nederland neemt de afgelopen jaren toe. Ook in Nederland worden we steeds vaker geconfronteerd met bacteriën die soms niet meer gevoelig zijn voor de eerstelijns middelen. Antibioticaresistentie is een transmuraal probleem, want niet alleen in de ziekenhuizen maar ook juist in de huisartsenpraktijk, het verpleeghuis, woon-/wijkcentra of in de thuiszorg worden we geconfronteerd met deze verwekkers. In heel Europa wordt aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier. Om meer mensen hiervan bewust te maken, heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een unieke beleving ontwikkelt, namelijk een escape room in combinatie met theater. Vanaf vandaag kan iedereen drie dagen lang spelenderwijs meer leren over antibioticaresistentie in Hoog Catharijne in Utrecht.

Escape room

Op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 november is de escape room geopend in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. De escape room is voor iedereen gratis toegankelijk. Op maandag kan er tussen 12.00 en 20.00 uur gespeeld worden en op de andere twee dagen van 10.00 tot 20.00 uur. Wie lukt het om het medische mysterie te ontdekken en de patiënt te redden in 10 minuten?

Resistentie neemt wereldwijd toe

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. In Nederland worden relatief weinig antibiotica gebruikt. Hier is het alleen verkrijgbaar als een arts dit voorschrijft. Ook is er veel aandacht voor maatregelen om verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen. De resistentie voor de belangrijkste bacteriën is in Nederland laag.

Europese Antibioticadag

De jaarlijkse Europese Antibioticadag is een initiatief van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Controle (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control ). Het ECDC vraagt alle lidstaten van de Europese Unie om deze dag aandacht te besteden aan verantwoord gebruik van antibiotica. Het RIVM organiseert, samen met VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  , een conferentie waarin besproken wordt hoe het beleid rondom dit onderwerp de komende jaren er uit moet zien.