Risico op meer sterfgevallen door tekort aan screeningslaboranten

0
955
HCP201211004-01

Het Alexander Monro Borstkanker Ziekenhuis biedt capaciteit aan RIVM

Door een tekort aan screeningslaboranten bij het bevolkingsonderzoek borstkanker, bedraagt de wachttijd van het bevolkingsonderzoek in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland nu al vier maanden. Ook in andere regio’s loopt de wachttijd op. Door de oplopende wachttijd bestaat het risico op meer sterfgevallen door borstkanker. De verwachting is dat de wachttijd de komende twee jaar nog verder zal toenemen.

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in Bilthoven heeft zojuist capaciteit aan het RIVM aangeboden om het borstonderzoek in het kader van het bevolkingsonderzoek op zeer korte termijn te helpen verrichten. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in borst(kanker)zorg. Het Alexander Monro heeft twee state-of-the-art 3D-mammografie apparaten. Daarbij kan de mammografie in het AMZ plaatsvinden, en de beoordeling, uitslag en communicatie via de standaard route van het RIVM verlopen. Er vindt spoedig overleg plaats over de uitwerking ervan.

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er gemiddeld 9 per dag. Vroege herkenning is cruciaal, hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de overlevingskans. Iedere twee jaar krijgen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Voldoende kennis over veranderingen in de borst, zelfonderzoek (vooral kijken naar je borsten) en het bevolkingsonderzoek zijn gericht op het zo vroeg mogelijk herkennen van borstkanker.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis

Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek. Het AMZ zet zich op alle fronten in om bij te dragen aan vroege detectie van borstkanker.

Bron: Alexander Monro Ziekenhuis