Artsen Vuurwerkmanifest voeren politieke druk op

0
733
Fotograaf Akil Mazumder

De verhouding is zoek tussen de huidige manier van Oud & Nieuw vieren met consumentenvuurwerk en de vele ongevallen die er het gevolg van zijn.Ook het milieu wordt zwaar belast. Zoals het RIVM al in 2014 constateerde, draagt vuurwerk direct bij aan de hoeveelheid plastic in de natuur. Dit alles heeft inmiddels al geleid tot een sneeuwbaleffect.Inmiddels hebben meer dan een half miljoen mensen de online petitie getekend. Hierin spreken de ondertekenaars zich uit voor een verbod op consumentenvuurwerk én Het Nationaal Vuurwerkmanifest ondertekend. Hoe lang duurt het nog voor Nederland weer veilig is tijdens de periode van de jaarwisseling en we weer gezamenlijk een mooi feest kunnen vieren? Naast de honderdduizenden nieuwe particulieren die zich de afgelopen dagen hebben aangesloten, hebben onder andere Zorgverzekeraars Nederland, het Longfonds, de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie en de SAZ Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (Vereniging van 28 regionale ziekenhuizen) zich ook aangesloten.  

Nationaal Vuurwerkmanifest

Ruim 500 duizend mensen en organisaties hebben inmiddels steun betuigd aan het Vuurwerkmanifest. Als de Haagse politiek niet dit voorjaar flinke stappen heeft gezet om tot een verbod op riskant vuurwerk te komen, vragen de organisatoren van het manifest de Nationale Ombudsman om hulp.

Het Vuurwerkmanifest werd in 2014 opgezet door twee oogartsen. Door twee particulieren werd daarnaast een petitie opgezet voor een vuurwerkverbod. Onder de ondertekenaars zijn niet alleen particulieren, maar ook veel maatschappelijke organisaties. De afgelopen dagen haakten ook partijen als Zorgverzekeraars Nederland, de vereniging van 28 regionale ziekenhuizen SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie aan.

Keunen en mede-initiatiefnemer oogarts Tjeerd de Faber wachten nu af wat politiek Den Haag hiermee gaat doen, zeker sinds de afgelopen dagen een Kamermeerderheid lijkt te zijn ontstaan voor een vuurwerkinperking. De artsen willen ‘minimaal’ dat een eerder advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid wordt doorgevoerd, namelijk een verbod op riskant vuurwerk zoals knalvuurwerk en vuurpijlen.

Overeenstemming vuurwerkbranche voor verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

De Nederlandse vuurwerkbranche steunt een oproep van politie, hulpverleners en de burgemeesters om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Gisteren pleitte de vuurwerkbranche voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. De vuurwerkbranche constateert dat de huidige problemen bij de jaarwisseling, waarbij vandalisme en geweld door een kleine groep een schaduw werpen over de jaarwisseling niet in lijn zijn met de feestelijke traditie die de branche voor ogen heeft.

De BPN – Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland van bedrijven die werken met vuurwerk (consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en theatervuurwerk)- benadrukt wel dat zo’n verbod alleen zin heeft als illegaal vuurwerk intensiever bestreden wordt en handhaving wordt geïntensiveerd. Het bezit en verkoop van illegaal vuurwerk, wangedrag en vernieling moet volgens de branche hard aangepakt en bestraft worden.
Daarvoor moeten meer middelen beschikbaar worden gesteld, vindt de belangenvereniging. De BPN wil samen met politie, burgemeesters en overheid tot een ‘safetydeal’ komen waarin de randvoorwaarden voor een veilige en feestelijke jaarwisseling zijn opgenomen.

Weer stijging aantal vuurwerkslachtoffers

Komt dat niet van de grond, dan dienen de artsen namens het Vuurwerkmanifest een klacht in bij de Nationale Ombudsman.

Het aantal vuurwerkslachtoffers met oogletsel is dit jaar flink gestegen, meldt het Nederlands Oogheelkundig gezelschap (NOG). Volgens NOG-gegevens hebben168 mensen deze jaarwisseling letsel aan één of meerdere ogen opgelopen. Vorig jaar waren dat er 132. Van de recente slachtoffers blijven dertien mensen blind aan één oog. Vijf ogen moesten volledig worden verwijderd. In bijna een derde van de gevallen hielden slachtoffers blijvend letsel over

Bron: Nationaal Vuurwerkmanifest