Briljante Mislukkingen Award Zorg 2020 uitgereikt

0
1075
SONY DSC

Prijzen uitgereikt voor de meest Briljant Mislukte zorginnovators

Voor de zesde keer op rij reikte het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM) twee prijzen uit aan de meest briljant mislukte innovaties in de zorg. Door aandacht te vragen voor innovaties die om uiteenlopende redenen niet van de grond zijn gekomen, wil het IvBM bijdragen aan een gezond innovatieklimaat. Tijdens de Award Uitreiking vertelden verschillende innovators waarom hun project anders liep dan gepland en wat ze leerden van hun Briljante Mislukking. 

Prijzen voor innovatiewerkplaats Garage2020 en keuzebegeleiding facilitator Medical Navigator

De publieksprijs ging dit jaar naar Sandra Kloezen en Dirk Bosman van Medical Navigator. Levi van Dam mocht met zijn casus over Garage 2020 de juryprijs in ontvangst nemen.

Het publiek verkoos de casus van Medical Navigator als meest briljante mislukking. Wanneer mensen de diagnose kanker krijgen, staat hun wereld op zijn kop. Terwijl ze worden overvallen door angst en verdriet, moeten ze ingrijpende keuzes maken over hun behandeling. Medical Navigator koppelt deze mensen aan onafhankelijke artsen die keuzebegeleiding op maat bieden. Ondanks dat de eerste gebruikers de service waardeerden met het cijfer 9, werd het project na de eerste pilot on hold gezet. Het aantal klanten in de pilot groeide langzaam, met één investeerder was de runway relatief kort. De belangrijkste les volgens Kloezen? ‘Mensen zijn nog niet gewend om voor dit soort ondersteuning te betalen. Draagvlak vinden voor een nieuw, disruptief B2C concept in de zorg kost gewoon tijd. Tijd is geld. Dus het is belangrijk om bij de start een stevige basis te hebben zodat je het langer vol kunt houden. Bovendien staat een goed concept niet garant voor een schaalbare service. De stap van proof of concept naar proof of business vraagt om een lange adem.’

Garage2020

De eerste prijs van de vakjury ging naar Levi van Dam van innovatiewerkplaats Garage2020. De vraag naar jeugdhulp blijft stijgen, terwijl het budget afneemt. Innovatie en nieuwe kennis kunnen oplossingen bieden, volgens Van Dam. Als kwartiermaker bij Garage2020 had hij samen met collega’s de missie om jeugdhulp in 2020 overbodig te maken. Tot op het ministerie van VWS wordt over garage-denken gesproken en ook in jeugdhulporganisaties heeft Garage2020 op bestuurlijk niveau veel draagvlak voor haar missie gekregen. Desondanks slaagde ze er niet in om hun ambitieuze missie te behalen en is jeugdhulp (nog steeds) niet overbodig, integendeel: de vraag naar jeugdhulp neemt nog steeds toe. Van Dam: ‘We hadden ons beter moeten realiseren hoe intensief het is om een draagvlak te creëren voor onze benadering en ideeën. Dat is een doel op zich.’ Wel denkt hij dat het de komende vier jaar moet lukken om de vraag naar jeugdhulp te doen afnemen, maar daar is wel de kennis en kunde van het grote publiek voor nodig. 

Vakjury

De vakjury bestond dit jaar uit: Edwin Bas (Ipsos/ GfK), Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis), Lea Bouwmeester (o.a. ICT & Health), Ronnie van Diemen (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), Véronique Timmerhuis (ZonMw) en juryvoorzitter Paul Iske (Het Instituut voor Briljante Mislukkingen).

Briljante Mislukkingen Award Zorg

De uitreiking van de Briljante Mislukkingen Award Zorg verhuisde dit jaar van het overheidsgebouw van ministerie VWS naar het congrescentrum van Zilveren Kruis in Zeist. Nieuw dit jaar waren de Tweede Kans-sessies waarin casusindieners en aanwezigen samen onderzochten hoe  de briljant mislukte projecten een tweede kans zouden kunnen krijgen en hoe de opgedane kennis alsnog kan worden benut. Ook de gastheer onderstreept het belang van elkaar opzoeken en leren met zijn uitspraak: “Goudvissen moeten we verbannen!”. Hiermee doelde Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis) op dat we elkaars kennis en lessen moeten benutten, omdat we anders net goudvissen zijn die, door hun gebrekkige geheugen, keer op keer weer tegen dezelfde wand aan zwemmen.

Foto: Giel Bos

www.briljantemislukkingen.nl