Meldplicht bij verdenking besmetting coronavirus

0
3323

Nieuw coronavirus in China

In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben een longontsteking. De Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er inmiddels honderden mensen ziek zijn in China dor het coronavirus. Ook zijn er enkele tientallen mensen overleden als gevolg van het virus. De meeste patiënten komen uit Wuhan of zijn in Wuhan geweest. Ook in andere landen, zoals Thailand, Japan, de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk is het coronavirus gevonden. Alle besmettingen zijn bij reizigers die kort daarvoor in Wuhan waren geweest. Officiële cijfers over het aantal patiënten worden bijgehouden door ECDC en WHO.

Coronavirus is A-ziekte

Nederland behandelt het coronavirus uit China in het vervolg als een zogeheten A-ziekte.Dat betekent bijvoorbeeld dat artsen alarm moeten slaan als ze alleen al de verdenking hebben dat iemand het virus onder de leden heeft, maar dat nog niet hebben vastgesteld. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) neemt die maatregel op advies van deskundigen. Hij neemt alle adviezen van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT) over, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Huisartsen krijgen nog aanvullende informatie over hoe ze moeten optreden als ze denken dat een patiënt het virus onder de leden heeft.

Geen toegangsscontrole op Schiphol

Er komt geen toegangscontrole op Schiphol om besmette reizigers te onderscheppen. Dat werkt volgens de experts niet goed en maakt daardoor nauwelijks verschil. Wel worden reizigers via informatieschermen boven de bagagebanden gewaarschuwd en ingelicht.

Mondkapjes zijn niet nodig, aldus deskundigen. Zorgvuldig hoesten in de elleboogholte en niet te dicht bij zieke mensen komen is voldoende.

Quarantaine

Ieder ziekenhuis kan mensen zo nodig opnemen in quarantaine, zo meldt het OMT. De minister gaat in kaart brengen hoeveel patiënten alle ziekenhuizen samen kunnen bergen. In China, waar het virus als eerste de kop heeft opgestoken, zijn veel te weinig bedden beschikbaar daarom worden hiervoor noodhospitaals gerealiseerd.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid beperkt

De ziekte lijkt, met wat er nu bekend is, niet heel besmettelijk. In China zijn niet heel veel familieleden van patiënten ziek geworden. Daarom lijkt het er op dat de ziekte niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar is. De WHO en chinese overheid brengen de situatie momenteel in kaart. De komende tijd zal er meer duidelijk worden over de besmettelijkheid. Tot die tijd zijn landen heel alert.

Kans op nieuw coronavirus in Nederland

Het is mogelijk dat het virus in Nederland kan opduiken. Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. Tot nu toe zien we in landen buiten China geen verdere verspreiding van het virus.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder zijn bij het RIVM en het Erasmus MC Erasmus University Medical Center  testen beschikbaar waarmee vastgesteld kan worden of iemand het virus heeft. Ook zijn er natuurlijk protocollen waarin staat beschreven hoe een patiënt met klachten opgevangen moet worden.

Reizigers

De WHO heeft aangegeven dat er vooralsnog geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen. Mensen die uit de regio Wuhan komen en longklachten hebben kunnen contact opnemen met de huisarts. Geef dan ook aan wanneer je de regio Wuhan bezocht hebt.

Bron: RIVM & Rijksoverheid

Vorig artikelBesparing geneesmiddelenuitgaven door vernieuwing geneesmiddelenvergoedingssysteem
Volgend artikelTerugkeer naar werk na hersenletsel
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.