Thuis wonen met dementie: hoe lang kan het?

0
1792

Macht en onmacht in Humans De publieke tribune


Humans publieke tribune komt ditmaal vanuit woonzorgcentrum Laurens Maasveld, gelegen aan de Maashaven in de levendige Afrikaanderwijk. In het publiek onder anderen mantelzorgers, patiënten, een specialist ouderengeneeskunde, sociaal werkers, casemanagers dementie en thuiszorg-medewerkers. Zij leggen hun persoonlijke verhalen en vragen voor aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de uitzending zegt hij een vast coschap ouderengeneeskundige, liefst bij ouderen thuis, een goed idee te vinden. Ook pleit hij voor herinvoering van de maatschappelijke stage.

Foto: Anna van Kooij

Eén op de vijf Nederlanders loopt de kans dementie te krijgen. En omdat mensen steeds ouder worden is het onvermijdelijk dat dat aantal alleen maar groeit. Voor overheid en samenleving zal deze situatie leiden tot enorme veranderingen en ingrepen die nodig zijn om deze toenemende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande toename van dementie op te vangen. Een van de oplossingen is om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daar kleven veel problemen aan en de huidige maatregelen schieten veelal tekort. Vooral mantelzorgers voelen zich steeds meer alleen staan en verdwalen vaak in het woud van regels.
Hoe zorgen we ervoor dat mensen met dementie op een verantwoorde manier thuis kunnen blijven wonen? Wie moet ingrijpen als dat niet meer het geval is? Wie zorgt er voor de mantelzorger?

Op deze en andere prangende vragen wil de presentator van het Human-programma De publieke tribune Coen Verbraak graag een antwoord. Aan hem de taak om de wereld van minister De Jonge met die van de publieke tribune te confronteren. Niet voor een klassiek debat, maar om te komen tot een echt gesprek, tot een zoektocht naar waardevolle inzichten en – wie weet – oplossingen.


Nieuwe serie van Adelheid Roosen en Hugo Borst over dementie

In het najaar van 2020 brengt Human een nieuwe 4-delige documentaireserie over thuiswonen met dementie op tv. Het is het vervolg op In De Leeuwenhoek, waarin Adelheid Roosen en Hugo Borst op zoek gaan naar hoe de zorg voor mensen met dementie beter en menselijker kan. Deden ze dat toen in het verpleeghuis, in de nieuwe serie gaan ze de Rotterdamse Afrikaanderwijk in om te zien hoe het gaat met mensen met dementie die thuis wonen.
Evenals in In De Leeuwenhoek is het uitgangspunt: ‘Wat gaat er goed? Wat kan er beter?’ En net als de vorige keer zullen Adelheid en Hugo vanuit hun eigen persoonlijkheid contact maken met patiënten, hun naasten en de zorgverleners eromheen.

Over De publieke tribune

Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in Humans De publieke tribune nemen burgers juist het woord.Vanaf zondag 12 januari 2020 trekt Human acht weken lang met De publieke tribune het land in. Op zoek naar plekken waar actuele maatschappelijke spanningen de orde van de dag bepalen. Onder leiding van presentator Coen Verbraak vertellen betrokken burgers ter plaatse over hun persoonlijke ervaringen, opgedaan in het leven van alledag. Niet hun meningen of opvattingen zijn leidend in het gesprek, het is hun ervaringsdeskundigheid waar het om gaat. Op grond daarvan bevragen zij bestuurders, in de hoop om hen aan het denken te zetten over de mogelijkheden voor een beleid dat zich meer plooit naar hun weerbarstige werkelijkheid. Slagen ze daarin? Of blijft het bij verwijzen naar andere instanties, wetten en praktische bezwaren?


In de overige afleveringen komen/kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • 2 februari: Een apart loket voor licht verstandelijk beperkten? (Familie van) licht verstandelijk beperkten, psychologen, begeleiders e.a. leggen hun persoonlijke belevenissen en vragen voor aan burgemeester Sybrand Buma en wethouder van Wmo en publieke gezondheid, Herwil van Gelder
  • 16 februari: Hoe veilig ben ik in het ziekenhuis? Patiënten, artsen, onderzoekers, een hoogleraar patiëntveiligheid, verpleegkundigen, een bedrijfsarts en de voorzitter van CNV Zorg & Welzijn leggen hun persoonlijke verhalen en vragen voor aan Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC
  • 1 maart: Wat mag de burger van de overheid verwachten. Wat mag de overheid van de burgers verwachten? In de laatste afrondende uitzending komen o.a. deze vragen aan de orde. Op de publieke tribune zitten de meest spraakmakende gasten uit de voorgaande zeven afleveringen. Hoofdgast is Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Uitzendingen vanaf zondag 12 januari 2020 gedurende 8 weken om 22.55 uur op NPO 2
De foto is gemaakt door Anna van Kooij

Bron: Human

Vorig artikelProgramma bekend van GGG-congres 2020 op donderdag 9 april
Volgend artikelPortfolio JB 4 IVM
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.