Als een antistof aan een receptor bindt

Vrijdag 21 februari 2020
Promotie, Aula (UvA), 11.00 u
Nigel Stapleton:

Immunoglobuline G (IgG) is een van de belangrijkste antistoffen in ons afweersysteem. Het speelt een cruciale rol bij de bescherming tegen bacteriën, virussen en kankers. IgG interacteert met veel receptoren binnen het complexe netwerk van ons afweersysteem. De mens heeft vier verschillende subklassen van IgG: IgG1 tot en met IgG4. Een receptor waarmee IgG een interactie aangaat, is FcRn, de neonatale Fc-receptor.

Stapleton bestudeerde het functioneren van de neonatale Fc-receptor in relatie tot deze verschillende IgG-subklassen, om de beschikbare kennis over deze unieke receptor te vergroten.
Link naar proefschrift 

Bron: Amsterdam UMC