Yentl Haan: Meer hart- en vaatziekten bij vrouwen met vleesbomen

0
988

Vrouwen met vleesbomen in hun baarmoeder hebben meer kans op hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk en een hogere ziektelast, vergeleken met vrouwen die geen vleesbomen hebben. Het verband tussen hoge bloeddruk en vleesbomen werd bevestigd in multi-etnische groepen van Nederland, Suriname en de VS.


Een hoge bloeddruk en de daarmee gerelateerde hart- en vaatziekten komen al vaak voor bij Afrikaanse vrouwen. Als deze vrouwen in hun baarmoeder vleesbomen hebben, dan wordt hun risico nog hoger. Dit schrijft Haan in haar proefschrift over vleesbomen als vrouwspecifieke cardiovasculaire risicofactor.

Meer bewust van risico’s op hart- en vaatziekten bij vrouwen met vleesbomen


Steeds vaker worden jonge vrouwen opgenomen vanwege een hartinfarct. Het sterftecijfer vanwege een hartinfarct is bij jonge vrouwen hoger dan bij mannen. Ook zijn er verschillen in sterfte door hartaandoeningen tussen jonge Afrikaanse vrouwen en westerse vrouwen van vergelijkbare leeftijd. Deze etnische verschillen zijn zorgwekkend. De promovendus schrijft dat artsen zich bewust moeten zijn van de risico’s op hart- en vaatziekten bij vrouwen met vleesbomen, met name bij Afrikaanse vrouwen.
Link naar proefschrift 

Bron: Amsterdam UMC