Zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen kan beter

Vrijdag 28 februari
Promotie, Aula (VU), 13.45 u
Vina Slev: Zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen kan beter

Vina Slev promoveert op verpleegkundige zelfmanagementondersteuning aan mensen met een ongeneeslijke vorm van kanker. Dit is ondersteuning voor de patiënt bij het zelf kunnen omgaan met de gevolgen die de ziekte heeft voor het dagelijks leven en het houden van regie en controle over het leven en zorg.

5A-model

Slev onderzocht of verpleegkundigen zelfmanagementondersteuning bieden en in hoeverre zij dit doen volgens het 5A-model (Achterhalen, Adviseren, Afspreken, Assisteren, Arrangeren). Dit is een veelvuldig gebruikt model voor het structureren van zelfmanagementondersteuning met nadruk op het centraal stellen van de patiënt.
Uit de verschillende deelonderzoeken blijkt dat verpleegkundigen veel aandacht besteden aan het achterhalen van de problematiek en de behoeften en wensen van de patiënt, en het Adviseren en het geven van informatie over de ziekte, klachten en zorg. Minder aandacht geven verpleegkundigen aan het Afspreken van doelen, het Assisteren bij het behalen van de doelen en het Arrangeren van vervolgondersteuning.

Tevredenheid

Ook stelde Slev een zelfmanagementondersteunings-interventie op en onderzocht deze op haalbaarheid in de praktijk. De interventie was gestructureerd volgens het 5A-model en werd tijdens huisbezoeken, uitgevoerd door gespecialiseerde oncologie en/of palliatieve zorg verpleegkundigen. De interventie was deels haalbaar; aan de ene kant was de interventie niet altijd volledig toegepast, aan de andere kant gaven verpleegkundigen een 7,6 en patiënten een 7,2 voor hun tevredenheid met de interventie.

Slev adviseert verpleegkundigen in de praktijk te scholen in het gebruik van het 5A-model en zelfmanagementondersteuning meer te integreren in het onderwijs.
Link naar proefschrift

Bron: Ansterdam UMC