Interactieve robotkat Knopje voor demente ouderen

Dit is Knopje, de robotkat. Hij klinkt en voelt als een echte kat en ziet er met zijn zachte vacht ook nog eens levensecht uit. Knopje geeft kopjes en miauwt en is speciaal ontwikkeld voor de ouderenzorg. “Dit is nou een mooi voorbeeld van zorginnovatie”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid). “Techniek kan helpen de zorg menselijker te maken”.

Succesvol hulpmiddel

Robotkat Knopje is er in verschillende soorten. “Onze ervaring is dat deze interactieve kat een succesvol hulpmiddel is voor ouderen, met name voor dementerende ouderen”, zegt Mirjam Bekker, coördinator buurthuizen van de stichting Dr. Schroeder van der Kolk, bekend als ‘mensontwikkelbedrijf’. Met een klein schuifje onder de vacht op de buik kan de kat aan en uit worden gezet.

Het gebruik van technologische hulpmiddelen bevordert de kwaliteit van leven van ouderen. Dit is recent nog gebleken uit een gezamenlijk onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (Campus Den Haag) en de gemeente Den Haag. Het betrof het grootste onderzoek naar de inzet van technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg dat ooit in Nederland is uitgevoerd.

Zorginnovatie speerpunt

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ is zorginnovatie opgenomen als een van de speerpunten van het stadsbestuur. “We zien enorme kansen in de technologische vernieuwing zelf, maar ook in de grote veranderkracht die ondernemers en investeerders in deze sector met zich meebrengen. Door die wereld te koppelen aan die van het sociale domein verwachten we zorg en ondersteuning slimmer te kunnen organiseren”, zegt Kavita Parbhudayal, die meer proeftuinen in Den Haag heeft aangekondigd om kleine en grote innovaties in de zorg te kunnen testen.

Bij technologische innovaties valt naast robotkat Knopje ook te denken aan de sociale robot Tessa, die mensen herinnert aan afspraken en suggesties geeft voor activiteiten; aan de Assistep als alternatief voor een traplift; of aan het zorghorloge, een horloge met een alarmknop dat in geval van nood direct een spraakverbinding opzet met een familielid of hulverlener.

Bron: Gemeente Den Haag