Planetree Conferentie voor zorgprofessionals afgelast vanwege corona

De Planetree Conferentie op 19 maart 2020 bij NBC in Nieuwegein wordt afgelast vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Sluit aan bij beleid

Het Planetree Bestuur –namens de Planetree organisaties – ziet het besluit als onvermijdelijk, omdat het risico van het samenbrengen van een grote groep zorgprofessionals momenteel niet goed is te overzien. Dit sluit aan bij het beleid en de maatregelen van steeds meer zorginstellingen en belangenverenigingen in Nederland, die hun zorgmedewerkers vragen om niet naar congressen en bijeenkomsten in Nederland en het buitenland te gaan. 


Vervolg en meer informatie


Het Planetree Team en Bestuur kunnen zich goed indenken dat er naast begrip ook teleurstelling zal zijn. De komende tijd beraden zij zich over het vervolg. Voor updates in de informatievoorziening wordt verwezen naar de conferentie-pagina op www.planetree.nl/grensdoorbrekend 

Bron: planetree.onmicrosoft