Toename besmettelijk ziekenhuisafval door coronacrisis, hoe verwerken we dat?

0
1418

Chinese ziekenhuizen kiezen voor afvaldesinfectie op locatie

Om COVID-19 te bestrijden moet er ook aandacht zijn voor de veilige verwerking van besmettelijk afval. Zo ook met het verwerking van specifiek ziekenhuisafval wat vrijkomt bij behandeling en bestrijding van het virus.

“Nederlandse ziekenhuizen melden een significante toename van het biomedisch afval als gevolg van het coronavirus COVID-19 virus.” Dat zegt Fernando Morales, managing partner van SimpleComply, een Brabants techbedrijf dat is gespecialiseerd in de verwerking van biomedisch afval. Morales maakt zich zorgen over de verwerkingscapaciteit van de afvalverwerkers.

Het afval van corona-afdelingen is infectueus afval. Gebruikte handschoenen, shorten, mondkapjes, gebruikte injectienaalden. Alles is besmettelijke en is een nieuwe bron van besmetting en moet dus veilig en verantwoord verwerkt worden.

“De toename van het ziekenhuisafval door de coronacrisis ligt nu al ergens tussen de tien tot vijftien procent”, schat Morales op basis van actuele informatie van zijn klanten. Zelfs onder normale omstandigheden groeit de biomedische afvalstroom in Nederland. “Daar liggen onder meer demografische ontwikkelingen aan ten grondslag zoals de vergrijzing. Daar komt nu deze corona-pandemie bij. We moeten ons afvragen of afvalverwerkers die forse piek van besmettelijk wel aankunnen.”

Ervaring China

Door de hoge bezettingsgraad van ziekenhuisbedden tijdens de coronacrisis, groeit de stroom biomedisch afval uit ziekenhuizen exponentieel. “Dat hebben we in China ook al gezien. De Chinese gezondheidsautoriteiten hebben dat probleem snel onderkend en de verwerkingscapaciteit meteen opgeschaald. Veel ziekenhuizen in de Wuhan-regio hebben tijdens de coronacrisis gekozen voor afvalverwerking op locatie, zoals bijvoorbeeld in Noah’s Ark Hospital.”

De ziekenhuizen willen zo onder meer het risico op verspreiding van het coronavirus minimaliseren.  “Deze Chinese ziekenhuizen hebben hebben door de eigen afvalverwerking de afhankelijkheid van externe dienstverleners verkleind”, aldus Morales . “Die zelfredzaamheid is onder alle omstandigheden te verkiezen, om zowel praktische als economische redenen. Tijdens de lock-down van de Wuhan-regio was afvalverwerking op locatie onvermijdelijk.”

Mobiele installaties voor Wuhan

In februari van dit jaar hebben Chinese autoriteiten daarom zestien mobiele Sterilwave afvalverwerkingsinstallaties aangeschaft voor ziekenhuizen in de Wuhan-regio. Elke installatie kan ongeveer 80 kilo afval per uur steriliseren en verwerken tot schone reststoffen en die niet meer getransporteerd hoeven te worden omdat het in volume is afgenomen en niet meer besmettelijk is.

Nederlandse ziekenhuizen produceren per dag gemiddeld tot een halve kilo biomedisch afval per bed. Voor een gemiddeld grootstedelijk ziekenhuis komt dat, onder normale omstandigheden, neer op ruim een halve ton afval per dag. Het gaat dan om besmettelijk afval dat infectueuze of potentieel infectueuze materialen bevatten. Afval met biologische agentia maar ook disposables van bijvoorbeeld persoonlijke beschermingmiddelen voor patiënten en zorgpersoneel. Biologische agentia zijn alle levende organismen en materialen afkomstig van mensen en andere organismen, die een onder andere infectie, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken.

Nederlandse pilot

In Nederland gebeurt de verwerking van biomedisch afval doorgaans extern. Het intern verwerken van gevaarlijk biomedisch afval heeft momenteel al de belangstelling van een aantal ziekenhuizen. Momenteel start er in Nederland een pilot voor met een groot academisch ziekenhuis om het afval zelf te decontamineren. En een aantal andere zorginstellingen hebben interesse voor deze pilot.

Het transport en de verwerking van biomedisch afval is in Nederland geregeld bij wet. Het afval wordt door gespecialiseerde afvalverwerkers vervoerd naar een locatie waar het volgens een strikt en veilig procedé moet worden verwerkt. In de pilot wordt Sterilwave®-systemen ingezet. Dit apparaat steriliseert het afval van zorginstellingen op eigen locatie, waardoor het risico op kruisbesmetting wordt verlaagd. Het unieke en innovatieve die gebruik maakt van industriële microgolftechnologie in plaats van stoom. Deze technologie zorgt voor een zeer efficiënt en effectief behandelingsproces van het Specifiek Ziekenhuis Afval. Het afval wordt volledige gesteriliseerd (>8log) en bevat na verwerking een lager gewicht en volume. En dit biedt zorginstellingen een snelle en lokale oplossing voor schonere afvalverwerking, veiligere arbo-omstandigheden en een lager energieverbruik.

In het onderstaande filmpje zie je de Sterilwave 440 in Wuhan. De Sterilwave 250 en 440 zijn bedoeld voor zorginstellingen die een middelgrote tot grote hoeveelheid aan bio-medisch afval produceren. De 250 kan tot 50 kg per uur aan bio-medisch afval verwerken. De sterilwave 440 kan ongeveer 70 kg biomedisch afval per uur omzetten naar bedrijfsafval.

Het transport en de verwerking van biomedisch afval is in Nederland geregeld bij wet. Het afval wordt door gespecialiseerde afvalverwerkers vervoerd naar een locatie waar het volgens een strikt en veilig procedé moet worden verwerkt.

Bron: Simplecomply.com