COVID-19: (behandel)advies voor specialisten ouderengeneeskunde in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar)

0
869

Verenso geeft in een (behandel)advies specialisten ouderengeneeskunde handvatten voor de medische zorg aan kwetsbare (oudere) patiënten met COVID-19 gericht op preventie en behandeling van. Verenso actualiseert regelmatig dit (behandel)advies. Dit doen wij in afstemming met het RIVM, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM), het ministerie van VWS, ActiZ en enkele specialisten ouderengeneeskunde. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn attenderen wij u daarop, ook middels (extra) Verenso nieuwsbrieven. Geadviseerd wordt om regelmatig informatie op de website van RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 te checken aangezien relevante informatie van RIVM regelmatig aangescherpt wordt naar mate het virus zich verder verspreid.

Vragen of knelpunten met betrekking tot COVID-19 kunt u e-mailen aan info@verenso.nl zodat Verenso kan bekijken of informatie aangepast moet worden of er met partners actie ondernomen moet worden. Deel s.v.p. met collega’s goede voorbeelden voor aanpak corona via het Prikbord op de website van Verenso.

Geüpdate versie (behandel)advies d.d. 10 april 2020

De belangrijkste wijzgingen zijn: 

 • Gewijzigd: testbeleid bij patiënten. Uitgangspunt is om iedere patiënt met een verdenking op COVID te testen, ook na 1 à 2 positieve patiënten per afdeling/unit/woongroep (uitbraak).
 • Het stroomschema triage testbeleid patiënt is komen te vervallen
 • De (visuele) samenvatting van de richtlijn is aangepast.

Geüpdate versie (behandel)advies d.d. 8 april 2020

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Toegevoegd: link naar ‘Gespreksformat Advance Care Planning en Corona’ voor avg.
 • Toegevoegd: casusdefinitie Verenso verdachte patiënt, deze was al gepubliceerd in het stroomschema testen patiënten
 • Toegevoegd: zorgprofessionals werken (zoveel mogelijk) in cohorten bij een vaste (groep van) patiënten
 • Gewijzigd: verduidelijkingen met betrekking tot cohorteren (op diverse plekken) en introductie van de term quarantaine
 • Toegevoegd: persoonlijke beschermingsmiddelen in geval van quarantaine
 • Toegevoegd: link naar reiniging en desinfectie (conform LCI-richtlijn)
 • Toegevoegd: contactonderzoek in geval van een positieve test van een medewerker
 • Adviezen met betrekking tot de stervensfase (reeds gecommuniceerd in de nieuwsbrief)

De belangrijkste wijzigen zijn vet gedrukt in het geüpdate document.


Casusdefinitie

De casus-definitie wordt regelmatig aangepast en is terug te vinden op de site van het RIVM: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 onder het kopje Maatregelen.  Let op: Ouderen ontwikkelen niet altijd koorts maar kunnen wel een koortsachtig gevoel hebben. Wees alert op patiënten met atypische presentatie van klachten van de luchtwegen zeker als die niet passend zijn bij bekende episodes of verklaarbaar zijn door onderliggende bekende oorzaak. Wees ook alert op andere ziekteverwekkers dan COVID-19.