COVID-19 geconstateerd op twee nertsenbedrijven

0
1153

Op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek zijn besmettingen van COVID-19 bij verschillende nertsen geconstateerd. De nertsen vertoonden diverse ziekteverschijnselen waaronder ademhalingsproblemen. Er is onderzoek ingesteld om de bron van de besmettingen te achterhalen. Omdat enkele medewerkers bij beide bedrijven verschijnselen van het coronavirus hadden, wordt uitgegaan van een besmetting van mens op dier. Uit eerder onderzoek blijkt dat fretachtigen, en daarmee ook nertsen, gevoelig zijn voor besmetting met COVID-19. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat landbouwdieren of huisdieren een rol spelen in de verspreiding van COVID-19.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct maatregelen afgekondigd. Vanaf vandaag is er een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen. Als sprake is van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit gemeld worden bij de NVWA. Om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen mogen zowel de dieren en de mest, een besmet bedrijf niet verlaten. Omdat andere dieren in de veehouderij niet gevoelig lijken voor het virus, wordt nu alleen voor nertsen een meldplicht ingesteld.

Besmetting van mens op mens

Het is belangrijk om te weten hoe de ziekte zich op de besmette bedrijven ontwikkelt. Deze kennis kan gebruikt worden om de ziekte en het verloop daarvan in dieren en mensen beter te begrijpen. Daarom worden monsters verzameld van zieke en gezonde dieren. Deze zullen gebruikt worden voor nader onderzoek. Ondanks dat niet wordt verwacht dat het virus zich over grotere afstanden zal verspreiden, worden uit voorzorg ook lucht- en stofmonsters genomen in de omgeving van het bedrijf. Deze worden onderzocht om na te gaan of hier virus in aangetoond kan worden. Zodra er meer informatie beschikbaar is over de uitkomst van dit onderzoek, zal de Tweede Kamer daarover worden geïnformeerd.

Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven op basis van de huidige kennis over COVID-19, geen risico voor verdere verspreiding onder mensen. Besmetting van mens op dier is mogelijk, maar de impact van deze besmetting bij nertsen op de gezondheid bij mensen is op dit moment verwaarloosbaar. Besmetting van mens op mens is de stuwende kracht achter de huidige coronapandemie.

Voorzorgsmaatregel

Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat het virus zich op deze nertsenbedrijven op andere wijze verspreidt dan het tussen mensen doet. Het RIVM adviseert uit voorzorg om in een straal van circa 400 meter rond het besmette nertsenbedrijf niet te fietsen of te wandelen tot dat resultaten van het onderzoek op de lucht- en stofmonsters bekend zijn. Er is voor gekozen om de openbare weg in deze straal rond het bedrijf af te sluiten voor voetgangers en fietsers totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. De burgemeesters van beide gemeentes zullen deze maatregel spoedig treffen.

Dieren en het nieuwe coronavirus

Er zijn enkele gevallen bekend van katten en honden die besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. De katten werden ziek, de honden niet.  Meestal waren  de eigenaren van het dier ook ziek en positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2). Waarschijnlijk hebben de eigenaren het huisdier besmet. Omdat het om een paar besmette huisdieren gaat (van over de hele wereld), gaan we ervan uit dat de kans dat een huisdier door de eigenaar besmet raakt klein is.

Katten

Uit onderzoek blijkt dat katten ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus. Vooral jonge katten blijken na besmetting ziek te worden. Net als bij mensen, krijgen katten luchtwegklachten. Ook kunnen ze maag en darmproblemen krijgen.

Als katten ziek worden, kunnen ze het virus uitscheiden via de keel/bek en via de ontlasting. Er is nog geen duidelijk bewijs dat katten elkaar kunnen besmetten. In een onderzoek is dat wel aangetoond, maar er is geen bewijs dat dit onder normale omstandigheden ook kan. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Het risico van kat-op-kat besmetting wordt op dit moment als klein ingeschat.

Kat op mens besmetting

Als een kat wel besmet is maar geen ziekteverschijnselen heeft, is de kat niet besmettelijk. De kans dat een zieke kat met COVID-19 een mens kan besmetten is ook heel klein. En op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten.

Honden en andere huisdieren waar mee geknuffeld wordt

Honden kunnen besmet raken met het nieuwe coronavirus maar zij lijken er niet ziek van te worden. Een hond kan waarschijnlijk het virus niet overbrengen naar een andere hond.  Er zijn geen aanwijzingen dat een hond die besmet is met het nieuwe coronavirus het aan een mens kan overdragen.

Ook van hamsters en fretten weten we dat zij besmet kunnen raken en ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus. Er wordt onderzocht of dat ook voor konijnen geldt.

Adviezen voor eigenaren van huisdieren met knuffelcontact

Uit voorzorg geven we deze adviezen voor de omgang met alle huisdieren waarmee geknuffeld wordt. 

Mensen in het huishouden van het huisdier hebben geen klachten
Dan zijn er geen maatregelen nodig voor het contact met (knuffel)huisdieren. Goede hygiëne is en blijft belangrijk, het dier mag gewoon naar buiten.

Het huisdier is ziek, mensen in het huishouden hebben geen klachten
Dan gaan we er van uit dat het geen COVID-19 infectie is bij het dier. Goede hygiëne is belangrijk, het dier mag naar buiten. Overleg zo nodig met de dierenarts.

Mensen in het huishouden hebben klachten passend bij COVID-19, het huisdier is niet ziek
Hoewel de kans heel klein is dat je dier ziek wordt, worden er uit voorzorg enkele adviezen gegeven. Als je klachten hebt die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts), vermijd dan intensief knuffelen en contact met het dier. Laat als dat mogelijk is een niet zieke huisgenoot voor het huisdier zorgen. Goede hygiëne is belangrijk. Het huisdier mag naar buiten.

Mensen in het huishouden hebben klachten passend bij COVID-19, en het huisdier is ziek
Als er mensen in het huishouden zijn met klachten passend bij COVID-19 (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts), en het dier wordt ziek, dan bestaat er een kleine kans dat het om een SARS-CoV-2 infectie gaat bij het dier. De kans dat mensen ziek worden van het dier is veel kleiner dan dat ze ziek worden van hun huisgenoten. Toch is het verstandig dat alle huisgenoten dan intensief contact (knuffelen, likken) met het zieke dier vermijden. Laat als dat mogelijk is een niet zieke huisgenoot voor het huisdier zorgen. Goede hygiëne is extra belangrijk. Laat het dier buiten niet los rondlopen. Als het dier ernstige benauwdheids- en /of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. Die beoordeelt of de klachten van het dier passen bij COVID-19.

Mensen met klachten passend bij COVID-19 blijven zoveel mogelijk thuis. Als hun huisdier ook klachten krijgt die kunnen passen bij COVID-19 (luchtweg of darmklachten), is het advies om het dier (zoveel mogelijk) binnen te houden. Laat deze dieren niet vrij buiten rondlopen. Zorg dat deze dieren niet naar een locatie gaan waar veel dieren bij elkaar komen (opvang, pension, asiel).

Andere dieren en COVID-19

Uit onderzoek blijkt dat varkens, kippen en eenden niet vatbaar zijn voor het nieuwe coronavirus. Andere dieren zoals koeien, schapen, geiten en paarden zijn dat, voor zover nu bekend, waarschijnlijk ook niet. Fretten, en daarmee ook nertsen, zijn gevoelig voor besmetting met COVID-19. Op enkele nertsenbedrijven in Noord-Brabant is het nieuwe coronavirus aangetroffen. De dieren zijn waarschijnlijk besmet door medewerkers van het bedrijf.

Bron: Rijksoverheid & RIVM