De gevaren van alcoholgebruik in tijden van corona

0
922

Sinds de coronacrisis wordt alcoholgebruik niet alleen meer beperkt tot de kroeg of op evenementen, maar wordt iedere druppel vanuit huis genuttigd. Veel specialisten maken zich daarom ook zorgen over de gevolgen voor mensen met een verslavingsprobleem. Wat betekent de coronatijd voor deze groep (verborgen) alcoholisten?

Eind februari ging er een streep door horecagelegenheden en evenementen. Op de locaties waar men voorheen alcohol kon nuttigen was dit ineens niet meer mogelijk. Dit veranderde de drinkomgeving van veel mensen. Hierdoor is o.a. gebleken dat het alcoholgebruik onder Nederlanders rap is toegenomen. Niet alleen omdat het wanneer je veel thuis bent veel aantrekkelijker is om een glas in te schenken, maar ook omdat er meer verveling en stress is. Vooral voor mensen die verslavingsgevoelig zijn kan dit van invloed zijn. Wat gebeurt er met mensen die een alcoholverslaving- of verleden hebben? En hoe zit het met de gezinnen die eerder al onder hoogspanning stonden en nu niet de benodigde hulp kunnen krijgen?

Drinken door stress

Mensen die verslavingsgevoelig zijn gebruiken hun verslaving dikwijls om stress te verminderen. Drinken is dan een uitlaatklep. Een manier om even alle gevoelens uit te schakelen en tijdelijk van de aardbodem te verdwijnen. Er zijn dan ook grote zorgen over deze groep mensen. In een periode van onzekerheid, eenzaamheid en verveling lukt het veel (ex-) alcoholisten niet meer om sober te blijven. Ze grijpen eerder naar de fles, waarna ze (opnieuw) in een neerwaartse spiraal terecht komen. Dit is dan ook vaak het geval bij mensen in een moeilijke thuissituatie, maar zien we ook terug bij mensen in risicovolle beroepen. Zo bleek in de jaren na de SARS-uitbraak dat veel mensen die werkzaam waren in de zorg te kampen kregen met een alcoholverslaving. Aandacht voor deze groep mensen blijft dan ook belangrijk.

Minder aanmeldingen in klinieken

Door de coronatijd zijn er veel minder aanmeldingen gekomen in klinieken. Verslavingszorg is voor een groot deel stil komen te liggen. Hoewel de onderzoekers van verslavingskliniek Trubendorffer niet precies weten waarom, lijkt het niet uitgesloten dat veel mensen zich terugtrekken in de eenzaamheid van hun verslaving. Door de grote druk op het Nederlandse zorgstelsel voelen zij zich bezwaard om hulp te zoeken. Hierdoor zullen zij minder snel met een hulpvraag naar de dokter stappen. Een groot probleem. Want zodra een verslaving te laat opgemerkt wordt, kunnen de gevolgen voor de gezondheid desastreus zijn.

Risico’s van overmatig alcoholgebruik

In tijden van corona zijn dus veel meer mensen overmatig gaan drinken. Dit betekent niet alleen dat er gevreesd wordt voor een nieuwe golf van alcoholisten, maar ook dat (ex-)verslaafden het risico lopen om terug te vallen in hun oude gedrag.

Langdurig overmatig alcoholgebruik kan gevolgen hebben voor de lichamelijke- en geestelijke gezondheid. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan geheugenstoornissen, en in het ergste geval het ontwikkelen van Korsakov, impulsief en agressief gedrag, leverschade, hartproblemen en een hoge bloeddruk. Ook zal het risico op slokdarmkanker en diabetes toenemen. Voor de geestelijke gezondheid is langdurig overmatig alcoholgebruik ook zeer schadelijk. Verslaafden kunnen te maken krijgen met een veranderde persoonlijkheid, stemmingswisselingen, depressiviteit en ernstige geheugenstoornissen. Het is daarom noodzakelijk dat het probleem tijdig wordt aangepakt om verdere schade aan de fysieke- en mentale gezondheid te voorkomen.

Het is voor professionals van belang de symptomen te herkennen en tijdig in te grijpen indien nodig. Juist in de coronatijd is het belangrijk om naar deze vaak onzichtbare groep uit te kijken.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met psychologen, verslavingsartsen en ervaringsdeskundigen van Trubendorffer.