Verstoorde bloedcirculatie oorzaak van zwangerschapsvergiftiging

De kettingreactie die bij zwangerschapsvergiftiging de organen van de moeder aantast, wordt veroorzaakt door een verstoorde bloedcirculatie en blijkt zich ook voor te doen bij andere orgaanziekten. Het mechanisme is dus niet uniek voor een zwangerschap. Deze conclusie werd zopas beschreven in The Journal of Clinical Medicine door het Limburgse onderzoeksteam van de Universiteit Hasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg Genk onder leiding van prof. dr. Wilfried Gyselaers. Dankzij deze bevinding kan belangrijke vooruitgang geboekt worden op het vlak van preventie en behandeling van zwangerschapsvergiftiging maar ook op het vlak van de volksgezondheid op langere termijn.

Ontspoorde bloedcirculatie ook buiten zwangerschap mogelijk

Wereldwijd sterven elk jaar duizenden vrouwen en baby’s door zwangerschapsvergiftiging. De eerste signalen zijn hoge bloeddruk, dikke voeten en eiwitverlies. Daarna vallen verschillend organen uit en uiteindelijk krijgt de moeder stuipen of hartfalen. Om haar te redden, moet de zwangerschap worden beëindigd waardoor de baby vaak te vroeg geboren wordt. De oorzaak van zwangerschapsvergiftiging werd tot nu toe vooral toegeschreven aan een slecht werkende moederkoek. Maar uit het Limburgse onderzoek blijkt nu dat de zwangerschapsvergiftiging het eindstadium is van een ontspoorde bloedcirculatie die zich ook kan voordoen buiten een zwangerschap. 


Overbelasting lichaam door afwijking in bloedcirculatie

Hart- en nierspecialisten en dokters op intensieve zorgen weten al langer dat alle componenten van de bloedcirculatie optimaal moeten werken om de stress van een extra belasting -zoals een zwangerschap, een operatie of een ernstige ziekte- te weerstaan. Het falen van slechts één component, is al voldoende om te leiden tot een overbelasting van de hele circulatie. De aanmaak van extra bloed en vocht bij een zwangerschap is zwaar belastend voor het lichaam.

Bij de minste afwijking in de bloedcirculatie volgt dan een overbelasting die de zwangerschapsvergiftiging uitlokt.Het team van prof. Gyselaers onderzoekt al 15 jaar de bloedvaten van zwangere vrouwen. Met eenvoudige technieken meten ze alle onderdelen van de bloedsomloop zoals het hart, de slagaders, de aders, de haarvaatjes en het bloedvolume. Het onderzoek bereikte enkele jaren geleden al een doorbraak door aan te tonen dat de bloedcirculatie, en in het bijzonder de aders, een sleutelrol spelen in het ontstaan van zwangerschapsvergiftiging.


Aders moeder cruciale rol vanaf innesteling vrucht

Voor deze studies werd samengewerkt met experten uit het buitenland via de International Working Group on Maternal Hemodynamics, en de International Fluid Academy. In het recentste nummer van The Journal of Clinical Medicine worden de bevindingen van deze samenwerking gebundeld, waaruit duidelijk blijkt dat de aders van de moeder al een uiterst belangrijke rol vervullen vanaf de innestelling van de vrucht in de baarmoeder.


Minder hart- en vaatziekten door dalend aantal zwangerschapsvergiftigingen

Dit inzicht heeft belangrijke medische gevolgen. Het wordt nu immers mogelijk om al vóór de zwangerschap vrouwen te identificeren die een verhoogd risico hebben op zwangerschapscomplicaties maar ook op hart- en vaatziekten op oudere leeftijd.Als minimale afwijkingen in de bloedcirculatie worden vastgesteld, kunnen ze worden bijgestuurd vóór de bevruchting, tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Hierdoor kan de ernst van de zwangerschapscomplicaties en vroeggeboortes verminderen, met positieve gevolgen voor de gezondheid van de moeder en het kind.

Kinderen met een geboortegewicht van minder dan 3 kg hebben namelijk een hogere kans om als volwassene precies dié minimale afwijkingen te vertonen in de bloedcirculatie, die kunnen leiden tot zwangerschapscomplicaties en ouderdomsziekten. Gezonde baby’s leiden dus ook tot gezonde zwangerschappen in de toekomst. Op lange termijn zal het verminderen van ernstige zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboortes ook leiden tot minder hart- en vaatziekten, wat gunstig is voor de volksgezondheid over de generaties heen.


Aan de Universiteit Hasselt loopt op dit ogenblik reeds het LimPrOn-plus project, dat als doel heeft om met eenvoudige technieken vóór en na de zwangerschap de minimale afwijkingen in de bloedcirculatie van vrouwen op te sporen en gericht bij te sturen.

Het wetenschappelijk artikel is raadpleegbaar via https://www.mdpi.com/2077-0383/9/7/2245/htm

Foto: Prof. dr. Wilfried Gyselaers (copyright Marco Mertens)

Bron: UHasselt