GGZ WNB en Therapieland trekken samen op voor duurzame e-Health in de ggz

De coronacrisis heeft ons geleerd dat e-Health een goed alternatief kan zijn voor therapie op locatie. Zo zijn hulpverleners en cliënten van GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) afgelopen voorjaar massaal overgeschakeld naar online therapie via beeldbellen. Hoewel er inmiddels weer therapie op locatie wordt gegeven, wil GGZ WNB inzetten op meer e-Health in samenwerking met Therapieland.

Enorme uitdaging

Ineke Strijp, bestuurder van GGZ WNB, schetst de afgelopen periode als volgt: “Het uitbreken van de coronapandemie in maart en de daaropvolgende lockdown was een enorme uitdaging voor onze cliënten en medewerkers. Gelukkig konden we snel schakelen omdat we zelf al over zakelijke tools voor digitaal werken beschikten zoals bijvoorbeeld beeldbellen.”  

“Al gauw werd duidelijk dat we voor online hulpverlening een meer specifieke, voor de zorg ontwikkelde tool nodig hadden, bijvoorbeeld om onze groepsbehandelingen online te kunnen voortzetten. Het in die dagen veel gebruikte Zoom kwam negatief in de pers vanwege privacy- en beveiligingsissues. Het gebruik ervan werd terecht verboden binnen onze organisatie” aldus Klinisch psycholoog en P-opleider Marc Daemen.

Groepsbeeldbellen

Omdat groepsbeeldbellen nog niet beschikbaar was binnen GGZ WNB, ging een taskforce op zoek naar een alternatieve tool hiervoor. Ineke Strijp: “We hebben enkele van onze zorgprofessionals en ICT-mensen samen gezet met de opdracht een geschikte, veilige tool te vinden die meteen kon worden ingezet. Het was echt pionieren en we hebben verschillende tools uitgeprobeerd bij verschillende aanbieders. Iedereen was de eigen tool voor groepsbeeldbellen aan het uitbreiden, wat met de enige groeistuipen gepaard ging.

Voor de cliënten en therapeuten was het soms frustrerend wanneer in de testfase de verbinding niet stabiel bleek te zijn. Toch was er in die dagen – medio april – vooral opluchting: eindelijk weer contact met elkaar. Er werd veel gedeeld over het isolement dat corona veroorzaakte en hoe men hiermee kon omgaan.”

Alle vormen van e-Health

Daarna werd de opdracht van de taskforce verruimd naar alle vormen van e-Health. Marc Daemen, lid van de taskforce e-Health: “Therapieland bleek naast het beeldbellen ook een passend en uitgebreid aanbod van online behandelmodules te hebben voor GGZ WNB. Erg sterk vonden we dat zij nog tijdens de lockdown enkele gratis toegankelijke modules over corona hadden ontwikkeld. Onze ICT-mensen waren ook zeer te spreken over hun flexibiliteit en bereidheid om mee te denken over technische oplossingen.

Om al die redenen bleek Therapieland de beste keuze.”Sinds mei beschikken 40 medewerkers van GGZ WNB, de zogenaamde ‘e-Health pioniers’, over een Therapieland account. Zij verkennen met hun cliënten de nieuwe online behandelmogelijkheden en hopen dat zij andere collega’s aansteken met de e-Health microbe. Ineke Strijp: “Financieel blijft het een uitdaging omdat er zoveel tegelijk moet gebeuren. We ontvangen hiervoor weliswaar subsidies van de overheid, maar moeten zelf behoorlijk investeren in de vernieuwing van onze infrastructuur. Hier moet nog een oplossing voor worden gevonden.”

En het pionieren stopt nog niet bij GGZ WNB. Zo wordt momenteel geëxperimenteerd met coronaproof ‘blended’ groepsbeeldbellen waarbij cliënten en hulpverleners fysiek of vanuit huis deelnemen aan groepstherapie of een multidisciplinair overleg. Ook zijn we samen een koppeling aan het bouwen om Therapieland vanuit het EPD (elektronisch patiëntendossier) in te kunnen zetten.

Ruben Schneider, Business Developer bij Therapieland: “Vanaf het begin was GGZ WNB al enthousiast. Wij waren het beeldbellen toen nog aan het door ontwikkelen en zij hebben ons daarbij ook echt geholpen. Ik vind het mooi dat we steun hebben kunnen bieden tijdens de lockdown waardoor cliënten van GGZ WNB van hulp bleven voorzien. We zetten de nauwe samenwerking nu door en mikken op een duurzame inzet van e-Health in de ggz.”


Over GGZ WNB
GGZ WNB is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg in de regio Westelijk Noord-Brabant en Tholen. Al 110 jaar zijn wij actief met als doel onze cliënten (weer) zo optimaal mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Onze medewerkers helpen cliënten bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van een breed scala aan psychische klachten. We doen dit met hart en hoofd. www.ggzwnb.nl


Over Therapieland
Therapieland is een e-Healthaanbieder voor de ggz, huisartsenzorg en ziekenhuiszorg, met jaarlijks zo’n 150.000 actieve gebruikers. Wij hebben een breed aanbod van verschillende innovatieve oplossingen, zoals ruim 170 laagdrempelige en gebruiksvriendelijke e-Healthprogramma’s, 80 vragenlijsten en Virtual Reality, voor kinderen, jongeren, volwassenen en hun naasten/ouders. Door psychologische kennis vanuit de hele wereld begrijpelijk, toegankelijk en op het juiste moment beschikbaar te stellen voor iedereen, willen wij mensen het vermogen geven om veerkrachtig te leven. www.therapieland.nl

Bron: GGZ WNB