Alles voor de Jeugd: van preventie naar potentie

Op 5 november 2020 organiseren Alles is Gezondheid en het Child Friendly Cities netwerk een webinar over de vraag welke impuls nodig is voor een positief jeugdbeleid in zoveel mogelijk wijken, dorpen, steden en regio?s in Nederland. Meer dan een kwart van de bevolking i...

Webinar: Alles voor de Jeugd: van preventie naar potentie

Op 5 november 2020 organiseren Alles is Gezondheid en het Child Friendly Cities netwerk een webinar over de vraag welke impuls nodig is voor een positief jeugdbeleid in zoveel mogelijk wijken, dorpen, steden en regio’s in Nederland.

Meer dan een kwart van de bevolking in Nederland is jonger dan 25 jaar. Idealiter wensen we onze jeugd een gezonde, zorgzame, stimulerende leer- en leefomgeving toe.

Kan beter

Feit is echter dat de situatie voor (jonge) kinderen en hun gezinnen in veel wijken, dorpen, steden en regio’s beter kan. Denk aan oplopende mentale druk, ongezonde leefstijl en toenemende segregatie.

Met de focus op kansen en wat er wél kan, is de vraag is nu welke acties, beleid of investeringen nodig zijn om de Nederlandse jeugd op te laten opgroeien in een zo kindvriendelijk mogelijke leefomgeving.

Vragen die aan bod komen in het webinar:

  • Wat vragen jongeren anno 2020 van hun leefomgeving?
  • Hoe krijg je jeugdbeleid uit de hoek van zorg/preventie?
  • Hoe betrek je onderwijs, natuur, werk, media en bewegen (bij jeugdbeleid)?.
  • Wat zijn ideale bouwstenen voor een positief jeugdbeleid?
  • Wat kunnen professionals en kinderen hiermee in de praktijk?

Uitzending: donderdag 5 november 2020 van 16.00-17.00 uur

Programma

  • Persoonlijk verhaal: bestuurder Tanja Jadnanansing gaat in op (gemeentelijk) jeugdbeleid in Amsterdam en de Randstad, wat ze ziet gebeuren bij jongeren en welke veranderingen ze zou wensen.
  • Benutten potentie: welke stappen kunnen we zetten voor een positieve en langdurige andere aanpak? Met Dave Ensberg-Kleijkers (Jantje Beton), Daisy Mertens (basisschoolleraar van het jaar, o.v.) en Gert Vos (Hoogeveen).
  • Positief jeugdbeleid in de praktijk: wat helpt kinderen en jongeren echt? Hoe zit het met de ouders? Met Koen Tuin (Nationale Jeugdraad), Marjet Winsemius (Stichting Voor Werkende Ouders) en Gerietha Wieringa (BVJong).
  • CFC Barometer: met kijkers halen we ideeën op voor de Child Friendly Cities Barometer. Dit instrument geeft lokale beleidsmakers, buurtbetrokkenen en kinderen inzicht hoe kindvriendelijk hun leefomgeving is.

Gespreksleiding is in handen van Marijke Roskam (BNR).

Webinar is bedoeld voor alle professionals die werken met en voor de jeugd, vanuit beleid of juist in de praktijk. Van gemeenteambtenaar tot jongerenbegeleider, kinderopvang, JGZ, leraar/juf, sociaal werker, bestuurder, buurtcoach en wijkvrijwilliger.

Deelname is gratis. Aanmelden kan hier: https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/webinar-alles-voor-de-jeugd-van-preventie-naar-potentie/

Bron: Alles is Gezondheid