luchtvervuiling houtstoker Bruin Driek van Erpstraat 23 Oss

Nederland stoot minder vervuilende stoffen uit, ook zonder effecten COVID-19 pandemie

De uitstoot (emissie) van luchtverontreinigende stoffen daalde tussen 2005 en 2018. En daalt de komende 10 jaar verder. Naar verwachting haalt Nederland bijna alle EU European Union  -emissiedoelen voor 2020 en 2030. Alleen voor de uitstoot van ammoniak is het nog onzeker of het doel voor 2030 wordt gehaald. Dat blijkt uit het rapport ‘Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen’. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL Planbureau voor de Leefomgeving ) publiceert dit rapport vandaag samen met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en TNO.  Uit de ramingen in het rapport blijkt dat de 2020-emissiedoelen ook zonder het (tijdelijke) effect van de COVID 19-pandemie gehaald worden.

Het rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de emissies en is geen rapportage over de luchtkwaliteit. Dit rapport geeft de ramingen van de uitstoot van ammoniak, stikstofoxiden, fijn stof (PM2,5 fijnstof  en PM10 fijnstof ), zwaveldioxide en niet-methaan vluchtige stoffen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  gebruikt deze schattingen voor de rapportage van de luchtkwaliteit in de jaarlijkse Grootschalige Concentratie kaarten. Daarnaast worden deze gegevens toegepast in AERIUS. Voor luchtkwaliteit (gezondheid) en stikstofdepositie (natuurkwaliteit) bestaan doelen voor gezondheidswinst en de kwaliteit van de leefomgeving. Met de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland -kaarten meet het RIVM de beleidsdoelen voor de luchtkwaliteit. Deze doelen staan in het Schone Lucht Akkoord (SLA) en de Structurele aanpak stikstof . Of deze doelen gehaald worden, is niet in dit rapport onderzocht.

Het rapport ‘Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen’ is een extra publicatie bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV). In het rapport staat of de EU European Union  -emissiereductiedoelen worden gehaald in 2030. Voor dit rapport berekende het RIVM de verwachte uitstoot (tot 2030) van ammoniak uit alle sectoren behalve de landbouw, en de  uitstoot van fijnstof (PM2,5 en PM10) en niet-methaan vluchtige stoffen uit de industrie. Vertrekpunt bij het opstellen van de schattingen zijn de historische emissies zoals vastgesteld  door de Emissieregistratie. Voor de verwachte uitstoot wordt rekening gehouden met het vastgestelde en voorgenomen beleid zoals bekend op 1 mei 2020. Beleid dat op die datum voldoende concreet én officieel bekendgemaakt was, telde mee bij de berekeningen van de toekomstige uitstoot tot 2030.

Bron: RIVM

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen