Zorgbalans werkt mee aan pilot versnelde start coronavaccinatie van ministerie van VWS

0
454
De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) heeft een meldpunt geopend voor doktersassistenten die willen meehelpen bij de grootschalige landelijke vaccinatie tegen Covid19. Met de vooruitzichten van de grote aantallen vaccinaties tegen Covid19, komt er een...

Afgelopen maandag is Zorgbalans door het ministerie van VWS uitgenodigd om als één van de eerste zorgorganisaties in Nederland versneld te starten met de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen. Op deze uitnodiging is uiteraard zeer positief gereageerd door Zorgbalans. Dat betekent dat de bewoners van haar woonzorglocaties volgende week hun eerste vaccinatie krijgen en drie weken later de tweede. Dit is een belangrijke stap in de aanpak van het coronavirus.

Gelet op het advies van de Gezondheidsraad om de meest kwetsbare mensen het eerst te vaccineren, is het ministerie van VWS gestart met deze pilot. De langdurige zorg is hard getroffen door het coronavirus. Het is daarom van het grootste belang dat juist bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking zo snel mogelijk het vaccin kunnen krijgen. De start van de fase waarin corona geen invloed meer heeft op persoonsgerichte zorg en hun kwaliteit van leven.

Waarom deze pilot?

Door eerder te starten bij een aantal zorgorganisaties, wordt ervaring opgedaan die benut kan worden bij de verdere uitvoering van de vaccinatiestrategie voor de genoemde doelgroep van kwetsbare mensen. Zorgbalans is als grote zorgorganisatie met meerdere locaties voor deze pilot uitgenodigd. De bedoeling is dat het ministerie van VWS een spoedig vervolg kan geven aan deze vroege start en daarmee bevordert dat de gehele groep bewoners in de langdurige zorg zo spoedig mogelijk wordt gevaccineerd.

Tamara Pieterse, bestuurder van Zorgbalans, werd benaderd met de vraag om mee te werken aan de pilot. “Op die vraag is maar één antwoord mogelijk: ja. Het is een prachtig vooruitzicht dat onze bewoners volgende week gevaccineerd kunnen worden. Zorgbalans is VWS zeer erkentelijk voor deze mogelijkheid en wij delen onze kennis en ervaring graag met onze sector.”

Voorwaarden voor de pilot

Uiteraard zijn er voor de zorgorganisaties voorwaarden verbonden aan de deelname. Zo moet een arts van de zorgorganisatie de regie voeren over de behandeling en het medisch dossier van de bewoner. In het geval van Zorgbalans worden de bewoners gevaccineerd onder de verantwoordelijkheid van de Specialisten Ouderengeneeskunde die werken bij Zorgbalans. Deze artsen beoordelen per bewoner of er redenen zijn om de vaccinatie (nog) niet te geven, bijvoorbeeld omdat iemand zeer recent het coronavirus heeft doorgemaakt. Deze bewoners ontvangen de vaccinatie in een later stadium.

Mobiel vaccinatieteam

Binnen Zorgbalans wordt op dit moment een mobiel vaccinatieteam opgezet onder leiding van een van de Specialisten Ouderengeneeskunde. Dit mobiele vaccinatieteam met ervaren verpleegkundigen zal komende week langs de woonzorglocaties van Zorgbalans rijden en de bewoners in hun eigen woonomgeving vaccineren. Er is nauwe afstemming met ROAZ-ziekenhuisapotheken en aan het vaccinatieteam worden ook medewerkers toegevoegd voor de administratieve ondersteuning. De ondertekende toestemmingsformulieren voor de bewoners en/of hun (wettelijke) vertegenwoordigers worden deze week opgehaald. Paula Ineke, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Zorgbalans: “Alle leden van de CCR zijn verheugd dat Zorgbalans aan deze versnelde start kan meedoen. We gunnen het onze bewoners!”  

Bron: Zorgbalans

Vorig artikelApp die kinderen leert met hun stoma om te gaan: StoMakker
Volgend artikelMeer soa-testen in 2020. Verschuiving naar online
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.