Evaluatie CoronaMelder

Evaluatie CoronaMelder: minder gebruikt door jongvolwassenen, intentie tot opvolging adviezen in melding is hoog

De CoronaMelder app wordt landelijk gebruikt in de strijd tegen het coronavirus. Onder leiding van dr. ir. Nynke van der Laan wordt gedragsonderzoek uitgevoerd in het LISS panel (vragenlijsten) om de adoptie van de app en de (intentie tot) opvolging van de in de app gegeven adviezen te onderzoeken en te verklaren.

Jongvolwassenen

Ook betrokken vanuit Tilburg universiteit zijn Jan de Wit, PDEng, en Nadine van der Waal, MSc. Opvallend is dat jongvolwassenen de app minder vaak gebruiken en dat de intentie om de adviezen gegeven in de melding van de app op te volgen hoog zijn. Men denkt (onterecht) dat de CoronaMelder locatie- en persoonsgevens bijhoudt en men is van mening dat een zeer algemeen gebruik vereist is voor een bijdrage aan de bestrijding van het coronavirus.


Iets meer dan een kwart (27,.2%) gaf aan de CoronaMelder op dit moment te gebruiken. Een nadere analyse van de gebruikers van de Coronamelder, laat zien dat het percentage gebruikers het laagst was bij jongvolwassenen tot 24 jaar, en dit was ook significant lager dan in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar, de groep die de CoronaMelder het vaakst gebruikt.

Hoger opgeleiden

Opvallend is daarnaast dat hoger opgeleiden vaker de CoronaMelder gebruiken dan lager opgeleiden. Daarnaast schatten gebruikers hun risico op een besmetting met het coronavirus hoger in en vinden zij het erger om anderen te besmetten, dan mensen die de CoronaMelder niet gebruiken. Gebruikers hebben over het algemeen meer vertrouwen in de overheidsaanpak tegen het coronavirus.

Meer dan de helft van de gebruikers denkt dat de CoronaMelder de locatie van de gebruiker bijhoudt, terwijl zelfs 7 op de 10 van de niet gebruikers dit denkt. Een soortgelijk patroon is te zien wanneer het gaat om het bijhouden van de naam of persoonsgegevens van de gebruiker, waarbij 3 op de 10 huidige gebruikers (onterecht) denkt dat dit het geval is, en ook meer dan de helft van de niet gebruikers


Sociale invloeden: gebruik van de app is ‘onzichtbaar’

Relatief weinig mensen zijn het eens met de stelling dat veel mensen in de directe omgeving de CoronaMelder gebruiken (15,4%). Van der Laan: “Het gebruik van de CoronaMelder is relatief onzichtbaar vergeleken met bijvoorbeeld het gebruik van mondkapjes. Dit leidt er mogelijk toe dat mensen zich denken te bevinden in een sociale groep waarin niet veel anderen de CoronaMelder gebruiken, terwijl dit niet de realiteit hoeft te zijn.”


Verwachte bijdrage aan bestrijding van het coronavirus

Ongeveer de helft van de respondenten denkt dat de CoronaMelder bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus en het beschermen van kwetsbare mensen. Wel denkt men over het algemeen dat een (zeer) hoge adoptie (76-90% van de bevolking) nodig is hiervoor. Gevoelens van schijnveiligheid en risicocompenserend gedrag lijken geen belangrijke rol te spelen: de overgrote meerderheid gelooft niet dat de andere maatregelen niet meer in acht hoeven worden genomen wanneer men CoronaMelder geïnstalleerd heeft.

Doel

Het doel van de CoronaMelder is dat mensen eerder weten of ze mogelijk besmet zijn en daardoor eerder in quarantaine gaan en zich laten testen. In (hypothetisch) geval van klachten geeft meer dan 9 op de 10 huidige gebruikers aan dat ze na een melding in de app zouden gaan bellen voor een coronatest, thuis te blijven zolang als geadviseerd en geen bezoek te ontvangen na een melding.

Bron: Tilburg University

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen