Internisten: vaccinatiestudies belangrijke stap voor optimale bescherming kwetsbare groepen

0
695

Vanuit verschillende aandachtsgebieden binnen de interne geneeskunde worden studies opgezet om meer inzicht te krijgen in de werking van de vaccinaties bij kwetsbare patientengroepen. De studies worden gefinancierd door ZonMw en volgen uit een opdracht van het ministerie van VWS en het RIVM. “Dit is een enorm belangrijke stap”, zegt Robin Peeters, internist en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging. “Door deze studies kan worden achterhaald of de Covid-19 vaccinatie bij onder andere patiënten met immuunstoornissen, kanker of nierproblemen ook voldoende bescherming biedt.” Door een verminderde afweerfunctie bij deze patiënten bestaat een kans dat het vaccin bij hen minder effectief is of minder lang bescherming geeft. Dit terwijl deze patiënten juist die bescherming zo hard nodig hebben door hun verhoogde kans op infecties.

De studies worden in een samenwerkingsverband van alle universitaire ziekenhuizen uitgevoerd onder leiding van onder andere internist-oncologen, internist-nefrologen, internist-infectiologen en internist-immunologen. Meer informatie over de specifieke onderzoeken is terug te vinden op de website van ZonMW. “Covid-19 brengt nog steeds erg veel teweeg en helaas zien we nog steeds dagelijks dat we patiënten op onze afdelingen moeten opnemen. Een positieve kant van de pandemie, is dat overal ook mooie samenwerkingen ontstaan om dergelijke belangrijke studies mogelijk te maken.

Over de Nederlandse Internisten Vereniging en de internist
De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), is de wetenschappelijke vereniging voor internisten (in opleiding). De NIV is aanspreekpunt voor alle beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden met betrekking tot het specialisme Interne Geneeskunde. Internisten zijn medisch-specialisten met de breedste medische kennis, die gecombineerd met specifieke specialistische expertise, patiënten met complexe problemen op holistische wijze diagnosticeren en behandelen. Zo bewaken zij de regie bij multidisciplinaire zorg. Internisten staan op de SEH, verpleegafdelingen en intensive care om de Covid-19 zorg op te vangen.

Bron: NIV