RIVM & Radboudumc werken mee aan Europees project PANDEM-2-project voor verhogen EU-paraatheid en -respons bij pandemieën in de toekomst

0
812

Het RIVM en het Radboudumc Radboud University Medical Centre  gaan vanaf februari 2021 samen meewerken aan het PANDEM-2-project. Vanaf februari 2021 maken zij als team onderdeel uit van het PANDEM-2-project. Dit project, gefinancierd door de EU via Horizon 2020, wil de paraatheid bij en de respons op pandemieën in de toekomst verhogen en versterken. Dit zal de Europese landen, gezamenlijk en individueel, meer inzicht geven en hen in staat stellen om gecoördineerd en effectief te reageren op een volgende pandemie.

PANDEM-2

Verschillende EU-landen werken op verscheidene disciplines samen binnen het PANDEM-2-project. Het gaat om de ontwikkeling van onder meer IT-systemen, -processen en trainingen die een goede voorbereiding op een volgende pandemie tot doel hebben. Dit kan de samenwerking ondersteunen tijdens een nieuwe pandemie. Zo kunnen onder meer simulaties van toekomstige pandemieën worden gedeeld en wordt een gezamenlijk systeem ontwikkeld dat beter inzicht geeft in kritieke middelen zoals bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisbedden, persoonlijke beschermingsmiddelen en vaccins binnen de EU.

Het projectconsortium

Het projectconsortium wordt geleid door projectcoördinator prof. Máire Connolly en de National University of Ireland Galway. De leden van het consortium bestaan uit EU-experts op verschillende gebieden: gezondheidszorg, veiligheid, defensie, microbiologie, communicatie, informatietechnologie en crisisbeheer. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen direct worden geïmplementeerd in alle EU-landen. Tot de Raad van Advies behoren onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Het team uit Nederland bestaat uit medewerkers van het RIVM en het Radboudumc. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de eindgebruikers en zullen zij input leveren aan de verschillende deelprojecten, trainingen ontwikkelen en de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de ontwikkelde IT-systemen toetsen. Het team van het RIVM staat onder leiding van Aura Timen, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), en Mart Stein, coördinator onderzoek van het LCI. Het Radboudumc wordt vertegenwoordigd door internist-infectioloog Chantal Bleeker, arts-microbioloog Joost Hopman en epidemioloog Alma Tostmann. De verschillende achtergronden in het team zorgen voor een brede basis waar het gaat om kennis en ervaring.

Chantal Bleeker: “Iedereen ervaart de gevolgen van de coronacrisis. We doen er wereldwijd alles aan om het virus te stoppen. Door middel van innovaties in technologie, opleiding, communicatie en grensoverschrijdende samenwerking zullen we in de toekomst slagvaardiger te werk kunnen gaan tegen pandemieën. Samen met het RIVM en Radboudumc leveren we graag een bijdrage aan dit Europese initiatief.”

Huidige situatie

Hoewel Europa krachtig op de huidige pandemie heeft gereageerd, is er ruimte voor verbetering bij bijvoorbeeld de analyse van realtimegegevens, het delen van informatie over de grenzen heen en het doorvoeren van gemeenschappelijk en consistent beleid. In het licht van verdere bevolkingsgroei, internationale vliegreizen en omgevingsfactoren die ook de kans vergroten dat ziekten van dieren op mensen overgaan, zijn toekomstige pandemieën onvermijdelijk. Om de gezondheid en veiligheid van burgers in de hele EU te beschermen in het licht van deze pandemische dreigingen, moeten lidstaten en agentschappen informatie delen en samenwerken aan gezamenlijke beleidsmaatregelen en een uniforme benadering.

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 883285.

Meer informatie over het complete PANDEM-project en andere door de EU gefinancierde lopende projecten in dezelfde onderzoeksruimte.

Bron: RIVM en Radboudumc