Sekse- en genderdiversiteit moeten meer aandacht krijgen in GGZ

Nieuwe Alliantie Gender & GGZ zet zich in voor verbetering kwaliteit geestelijke gezondheidszorg

Te weinig aandacht voor man-vrouw verschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van (tijdig) passende zorg. Om die reden is de Alliantie Gender & GGZ opgericht, een uniek samenwerkingsverband van hele GGZ-veld waarin patiënten, ggz-professionals en wetenschappers vertegenwoordigd zijn. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren wil de alliantie meer aandacht voor sekse-en genderdiversiteit in deze sector. De alliantie pleit voor meer gendersensitief wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. En voor meer kennis en bewustwording over genderverschillen bij professionals en het publiek.  De kick off van de nieuwe alliantie vindt plaats op 3 februari tijdens de online bijeenkomst Gender & GGZ. Hare Majesteit Koningin Máxima is aanwezig bij de lancering en neemt het eerste exemplaar van de ‘De Missie en Kennisprioritering’ van de Alliantie Gender & GGZ in ontvangst.

Dr. Patricia van Wijngaarden, voorzitter Alliantie Gender en GGZ, en bestuurslid International Association of Women’s Health: “Om de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg te verbeteren is het noodzakelijk dat de kennis over genderspecifieke GGZ verdiept en verspreid wordt. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen alle betrokken instanties essentieel. Nederland neemt op dit gebied, nu door de oprichting van de alliantie, internationaal gezien een koploperspositie in. Fantastisch dat wij in korte tijd deze alliantie hebben kunnen vormen waarin partijen de handen ineen slaan om samen een grote impact te hebben.”

De Alliantie Gender & GGZ bestaat uit de volgende partners: De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging Gender en Gezondheid, het Nederlands Instituut van Psychologen, de Landelijke Vereniging POH-GGZ, Samen Sterk zonder Stigma, MIND, International Association for Women’s Mental Health, de Nederlandse ggz en WOMEN Inc.

Onjuiste diagnoses

Om te inventariseren hoe genderverschillen een rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg is de rapportage verkenning Gender & GGZ opgesteld. Hierbij is niet alleen onder GGZ-professionals onderzoek gedaan, maar ook onder cliënten. Voor deze laatste groep is samen met MIND (Landelijk Platform Psychische Gezondheid) onderzoek gedaan onder 654 mensen naar hun ervaringen met de GGZ in relatie tot sekse- en genderverschillen. Hierin geven vrouwen iets vaker aan eerst een verkeerde diagnose te hebben gekregen dan mannen. Opvallend is dat verschillende  vrouwen aangeven dat autisme niet vroegtijdig bij hen is herkend. Als reden hiervoor geven deze vrouwen aan dat niet snel wordt gedacht aan autisme bij vrouwen en klachten niet altijd worden herkend. Hierdoor zoeken mensen onnodig lang naar passende hulp of mijden ze zorg en stoppen met de behandeling als blijkt dat deze niet bij hen past.

Bejegening

Niet alleen speelt gendersensitiviteit een rol in de diagnose, ook speelt het in de bejegening een belangrijke rol. Zo geeft ruim een derde van de ondervraagden cliënten aan voorkeur te geven voor iemand van de eigen sekse of gender. Met name vrouwen hebben vaker liever een vrouwelijke hulpverlener. Onderliggend trauma kan invloed hebben op de voorkeur in sekse of gender van de hulpverlener. 

Meer onderzoek

De invloed van biologische, psychosociale en maatschappelijke factoren van sekse en gender op de geestelijke gezondheid is nog te weinig onderzocht en toegepast. Jannet Vaessen, WOMEN Inc: ‘Veel wetenschappelijk onderzoek is van oudsher gebaseerd op het mannenlichaam, waardoor er nog veel kennis ontbreekt over man-vrouw verschillen, ook op het gebied van mentale gezondheid. De kennis die al wel bekend is wordt nog lang niet altijd toegepast in de praktijk. WOMEN Inc. wil zich samen met de alliantiepartners inzetten voor nieuw onderzoek en implementatie van bestaande kennis in de praktijk. Zodat uiteindelijk iedereen passende zorg ontvangt.’ 

Online bijeenkomst Gender en GGZ

Op 3 februari 2021 organiseert WOMEN Inc. samen met de Alliantie Gender & GGZ de online bijeenkomst Gender en GGZ. Ruim 700 zorgprofessionals hebben zich reeds aangemeld. Tijdens het event spreken onderzoekers over de uitkomsten van het Kennisprogramma Gender & Gezondheid. Er wordt onder meer ingegaan op de rol die genderverschillen in genen spelen bij psychiatrische aandoeningen, emotionele problemen bij meisjes en jongens en autisme bij vrouwen. Koningin Máxima krijgt het eerste exemplaar aangeboden van ‘De Missie en Kennisprioritering’ van de Alliantie Gender & GGZ. Aansluitend spreekt Koningin Máxima met de alliantieleden over de totstandkoming van de alliantie en de plannen voor de toekomst. 

Bron: Women INC

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen