Beweging in de type 2-diabeteszorg

Array


Promotie (VU) Mirjam Stuij: Beweging in de type 2-diabeteszorg

Bewegen wordt beschouwd als een ‘hoeksteen’ van de diabeteszorg. Hoe gaan mensen met type 2 diabetes om met de boodschap dat ze meer moeten gaan bewegen omdat dat goed is voor hun gezondheid? Wat vinden zorgverleners van bewegen als onderwerp van zorg? Wat kunnen we leren van inspirerende praktijkvoorbeelden, zoals wandelgroepen georganiseerd door zorgverleners of praktijken waarin verhalen uitwisselen centraal staat? Deze vragen komen aan bod in het proefschrift van Stuij.

Fysieke activiteit

Gebaseerd op diepte-interviews en (participerende) observaties reflecteert de onderzoeker op wat we kunnen leren van ervaringen van mensen met type 2 diabetes en zorgverleners met ‘beweegzorg’. De krachtige verhaallijn over de voordelen van fysieke activiteit (‘bewegen als medicijn’) en de daaraan gerelateerde sterke nadruk op individuele verantwoordelijkheid voor gedrag kunnen leiden tot negatieve zorgervaringen bij mensen met diabetes.

Ze worden namelijk niet als persoon gezien maar, in de woorden van een respondent, als ‘gewoon de volgende diabetespatiënt’. Door de inrichting van de diabeteszorg, die focust op uitslagen in plaats van mensen en beperkte tijd per patiënt, bestaat het risico dat zorgverleners hun motivatie verliezen om goede ‘beweegzorg’ te (blijven) leveren. De promovenda pleit voor meer ruimte voor professionele expertise om de zorg in te richten.
Physical activity in type 2 diabetes care: A critical narrative study

Bron: Amsterdam UMC

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen