Vrouwen hebben nauwelijks toegang tot hiv-preventiemiddel PrEP

Ondanks zijn bewezen effectiviteit bij het voorkomen van een hiv-infectie, wordt pre-exposure profylaxis (PrEP) zelden gebruikt door vrouwen in Europa. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat vrouwen in Europa onvoldoende toegang hebben tot dit preventiemiddel. De studie toont ook aan dat vrouwen met een risico op hiv wel degelijk geïnteresseerd zijn in het gebruik van orale PrEP. “Vrouwen moeten zich ook op deze manier kunnen beschermen tegen hiv, want hun sekspartners letten er vaak niet op”, aldus professor Kai Jonas, hoogleraar Toegepaste Sociale Psychologie aan de Universiteit Maastricht.

Risico

Sinds 2015 wordt PrEP door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen voor alle mensen met een hoog risico op hiv, inclusief vrouwen. Zes jaar na deze aanbeveling blijkt uit Europese data dat PrEP nog weinig bekend is en zelden wordt gebruikt door vrouwen. En toch hebben vrouwen in Europa wel degelijk interesse voor het gebruik van orale PrEP, zeker vrouwen die een hoog risico lopen op blootstelling aan het hiv-virus.

Tegelijkertijd is er sprake van een grote behoefte aan voorlichting over het preventiemiddel, aangezien slechts 47 procent van de ondervraagde vrouwen wist van het bestaan van PrEP. Een en ander blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht en een aantal Europese organisaties die strijden tegen hiv. Deze studie, die werd uitgevoerd in 12 Europese landen, is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Toegang

Vanuit het oogpunt van effectieve aidsbestrijding is het volgens de onderzoekers van belang om preventietools zoals PrEP beter te promoten, de toegang ertoe te vergemakkelijken en ze aan te passen aan de behoeften van vrouwen met een hoog risico. Sommige vrouwen zijn vanwege psychosociale factoren bijvoorbeeld niet altijd in staat om met hun sekspartner te onderhandelen over condoomgebruik.

Het uitbannen van aids vereist mede om die reden ook de uitroeiing van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de toegang tot hiv-preventiemiddelen. “Seks is een mensenrecht, beschermde seks hoort daar ook bij”, stelt professor Jonas. “Iedereen moet zich goed kunnen beschermen tegen het hiv-virus, dus we moeten verder kijken dan de bekende risicogroepen zoals homoseksuele mannen.”

Met het oog op de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw dringen de onderzoekers er bij nationale overheden en zorgverleners op aan om de voorlichting over PrEP veel duidelijker ook op vrouwen te richten. Bovendien zouden zorgverleners vrouwen die een hoog risico lopen om in aanraking te komen met het hiv-virus vaker op het preventiemiddel kunnen wijzen.

Bron: Maastricht University

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen