Open brief aan RIVM, OMT en VWS over ernstige zorgen over sneltesten

O P E N B R I E F

Mijn naam is Albert Zwart. Ik ben 66 jaar oud, gepromoveerd klinisch chemicus en één van de eerste oprichters in Nederland van een zelfstandig laboratorium voor het gehele spectrum aan laboratoriumdiagnostiek voor met name de 1e lijn gezondheidszorg.

Geachte collega’s van het OMT, RIVM en VWS,Graag uit ik hierbij mijn professionele zorg over het plan van de stichting Open Nederland. Dit plan behelst het massaal inzetten van sneltesten voor onze bewegingsvrijheid. Natuurlijk waardeer ook ik alle initiatieven die leiden tot het openen van onze samenleving, maar niet ten koste van mijn/onze veiligheid. Ik stel daarom hier graag een alternatief voor.

De inzet van alléén sneltesten is onveilig en leidt zonder enige twijfel tot een nieuwe golf van besmettingen. Met name het feit dat de sneltest later dan de PCR-test het COVID-19 virus aantoont, zal verdere verspreiding van besmettingen opleveren. Immers een persoon die wel besmet is, kan in de vroege fase ervan negatief testen bij de sneltest, terwijl de PCR-test dan al wel positief is. Dit geeft dus een onterecht veilig gevoel (vals negatief) en deze persoon kan zelfs in de toegestane veilige periode zich ontwikkelen tot een zogenoemde ‘spreader’.

Een goed afgenomen PCR-test daarentegen kan dit probleem ondervangen. De PCR-test kan natuurlijk ook negatief zijn, terwijl de persoon kort daarvoor is besmet. Er is echter algemene consensus dat de tijd tussen besmet raken en besmettelijk zijn ongeveer 5 dagen is. Ongeveer 3 dagen na de besmetting zal de PCR test al positief zijn en de sneltest nog negatief. De PCR test detecteert het virus dus simpelweg veel vroeger, ruim 48 uur voor de persoon besmettelijk zal zijn.

Dat dit een reëel gevaar is moge blijken uit het feit dat momenteel bij reizigers (personen zonder klachten) zo’n 2-3 % positief wordt getest. Een zeer aanzienlijk percentage daarvan (stel 20 – 30%) zou echter negatief zijn getest met de sneltest. Dus van alle personen die negatief zijn getest met een sneltest, is een niet te negeren aantal mensen in werkelijkheid wel positief en zullen zich in de nu door de Stichting Open Nederland bedachte ‘veilige periode na een sneltest’ kunnen ontwikkelen tot mogelijke ‘(super)spreaders’.

Op papier kun je vasthouden aan de regel van 1,5 meter afstand, maar in de praktijk is die maatregel vaak moeilijk te handhaven. Bovendien ontstaat er door de sneltest een (vals) gevoel van veiligheid waardoor mensen meer risico’s durven te nemen, wat ook weer een bron kan zijn van een nieuwe verspreiding van het coronavirus.

U Diagnostics Laboratoria werken graag mee om Nederland op een veilige manier op gang te brengen. Dat we op een veilige manier weer kunnen sporten, musea bezoeken of met de kinderen naar de dierentuin. Het kan! Maar dan wel enkel en alleen met de inzet van de PCR-testen. De gouden standaard.Voorbeeld? In Noordrijn-Westfalen (zelfde aantal inwoners als Nederland) worden alle schoolgaande kinderen tweemaal per week met een PCR-test getest. Belangrijk te weten, is dat er ook in Nederland juist door de inspanningen van het ministerie van VWS inmiddels meer dan voldoende PCR-testcapaciteit voorhanden is. Door gebruik te maken van de beproefde en door het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten in juli 2020 reeds gevalideerde pooling-technieken, zullen de kosten van de PCR-test per persoon, zodanig dalen dat het verschil in kosten met de sneltest acceptabel is.Ik ben ervan overtuigd dat alle laboratoria die RIVM gevalideerd zijn graag bereid zijn met deze enige betrouwbare test-methode een bijdrage leveren om ons land weer bewegingsvrijheid te brengen. Afnemen van de test, het laboratoriumonderzoek en de uitslag vergt vandaag de dag maximaal 24 uur, kort genoeg om aansluitend, zonder klachten of symptomen, nog vele uren te genieten van theaters, poppodia etc. De sneltesten zouden alléén ingezet moeten worden bij mensen die vóór entrée of deelname aan een evenement Covid-19 gerelateerde symptomen of klachten laten zien. En dat kan bij wijze van spreken bij de toegangspoort gebeuren door daarvoor adequaat opgeleide medewerk(st)ers van het evenement zelf. Ik hoop dat u mijn advies serieus in overweging neemt. Tezamen met de andere collegae van zelfstandige laboratoria ben ik ervan overtuigd dat er ruim voldoende PCR-testcapaciteit kan worden aangeboden.

Met collegiale groet,

Dr. Albert Zwart

CMO U-Diagnostics Holding BV

Bron: Headline