‘Ook bij vaccinatie samen beslissen’

Overleden gevaccineerde man (77) stierf natuurlijke dood | ANP

Vaccinatie is de route uit deze coronacrisissituatie en tevens een logistieke monsteroperatie. Het lijkt logisch dat bij het vaccinatieprogramma, waar snelheid geboden is, niet of nauwelijks over gezamenlijke besluitvorming tussen medicus en burger wordt gedacht. Immers, keuzeopties voor welk vaccin men al dan niet wil zijn waarschijnlijk onmogelijk in de praktijk te bieden.

Praktijk

Toch zou het goed zijn om eens naar de praktijk van ‘Samen Beslissen’ te kijken. Uit het proefschrift Shifting from “What is the matter?” to “What matters to you?” van onderzoeker Ruth Pel-Littel, blijkt dat gezamenlijke besluitvorming wel degelijk een rol moet hebben bij de vaccinatiestrategie. Omdat mensen alleen een beslissing over wel of niet vaccineren kunnen nemen op basis van informatie die zij snappen. Wanneer je niet begrijpt wat het effect van bijwerkingen zijn voor iemand met jouw specifieke gezondheidstoestand of hoe groot het risico op trombose daadwerkelijk is bij iemand van jouw leeftijd en geslacht, kan er angst blijven.

Bij de methode van ‘Samen Beslissen’ brengen zowel arts als patiënt kennis in, die samen gewogen moet worden. De arts heeft kennis van het vaccin, de voor- en nadelen, etc. De patiënt kent zijn of haar persoonlijke situatie en individuele afwegingen. Het is dus best raar als het gesprek met het individu overgeslagen wordt en alleen de medische kennis telt. En als er dan toch geen tijd zou zijn voor het goede gesprek tussen arts en burger bij de vaccinatie, zou op zijn minst de informatievoorziening verbeterd moeten worden. Informeer iedereen van de voor- en nadelen met laagdrempelige informatiebronnen zoals een keuzekaart. Ook al lijkt er nu weinig te kiezen te zijn.

Dit is een expertquote van Mirella Minkman, Vilans, in het kader van ANP Expert Support.

Bron: ANP Expert Support

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen