Goede keuze voor behandeling in laatste levensfase


Promotie (VU)
Adinda Mieras: Goede keuze voor behandeling in laatste levensfase

Adinda Mieras onderzocht de doelen van patiënten met uitgezaaide longkanker en hun artsen bij het starten van een systemische behandeling in de laatste levensfase. Deze behandelingen kunnen symptomen verminderen en het leven verlengen maar hebben ook veel bijwerkingen en hinderen patiënten in het voorbereiden op de dood.

Kwaliteit van leven

Patiënten en artsen gaven behandeldoelen als: ‘kwaliteit van leven’ (45%; 72%), ‘langer leven’ (45%; 55%), ‘verminderen van de tumor’ (39%; 66%) en ‘genezing’ (19%; 2%). De meeste patiënten en artsen vonden achteraf dat ze een juiste behandelkeuze hadden gemaakt, zelfs wanneer de behandeldoelen niet werden behaald. Het blijkt dat een goede keuze voor de behandeling te maken heeft met het gevoel van ‘iets doen’ tegen de ziekte.

Op basis van dit onderzoek adviseert Mieras regelmatige communicatie tussen arts en patiënt gedurende de ziekte om de behandeldoelen en de haalbaarheid hiervan te bespreken. Naast systemische behandelingen is er ook de mogelijkheid om palliatieve zorg aan te bieden. Deze zorg richt zich op de lichamelijke, sociale en psychische behoeften van de patiënt. Dit kan zeker ook gezien worden als ‘iets doen’ tegen de ziekte.
Treating metastatic lung cancer at the end of life: Treatment incidence, treatment goals and views in hindsight

Bron: Amsterdam UMC