Nieuwe subsidieregeling voor sociale en vitale stad

Array

Meer transparantie en een gelijk speelveld voor alle partijen in de stad, groot én klein. De nieuwe subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal Den Haag moet de vitaliteit, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners helpen versterken. Tegelijk maakt 1 nieuwe en brede regeling, waarvoor in totaal 5.720.000 euro per jaar beschikbaar is, een einde aan de kluwen van veelal op zichzelf staande subsidies zoals die tot nu toe werden verstrekt.

“Als stadsbestuur willen we dat alle inwoners een zelfstandig leven kunnen leiden en volwaardig en betekenisvol aan de samenleving kunnen meedoen. Waar zij dit niet zelfstandig of met hulp van de omgeving kunnen, wil de gemeente inwoners ondersteunen. Met deze regeling mikken wij vooral op de ondersteuning van senioren, inwoners die kampen met de gevolgen van eenzaamheid, mantelzorgers, inwoners met een beperking, en kwetsbare inwoners die ondersteund worden door vrijwilligers”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid.

Tot nu toe werden subsidies grotendeels verstrekt op basis van de Algemene Subsidie Verordening en dus niet op basis van een gespecificeerde subsidieregeling. In haar rapport ‘Eerlijk Delen’ concludeerde de Rekenkamer dat het ontbreken van een subsidieregeling voor een ongelijk speelveld zorgt en dat nieuwe partijen met vernieuwende ideeën niet dezelfde kansen hebben als bestaande subsidierelaties. Daarnaast zijn ook de spelregels voor het beoordelen van een aanvraag onduidelijk, waardoor dezelfde soort aanvragen toch verschillend behandeld kunnen worden.

Wethouder Kavita Parbhudayal: “In de praktijk blijkt dat subsidieaanvragen vaak overlappen in doelstelling. Organisaties die zich inzetten voor senioren willen bijvoorbeeld tegelijkertijd ook eenzaamheid bestrijden en mantelzorgers ondersteunen. Subsidieaanvragen die meerdere doelen dienen, maar die verschillende subsidieregelingen bestrijken, lopen daardoor het risico belemmerd te worden door bureaucratie en tussen wal en schip terecht te komen. Andersom voorkomen wij zo ook ‘shop-gedrag’: bij meerdere regelingen aanvragen doen voor hetzelfde doel. Daarom hebben wij nu gekozen voor één nieuwe en brede subsidieregeling”.

Om te voorkomen dat kleine aanvragen niet hoeven op te boksen tegen grote, komt er een aparte rangschikking voor subsidieaanvragen tot 40.000 euro en voor grotere jaarsubsidies (40.000 tot en met 600.000 euro). “Kleinere initiatieven, vaak georganiseerd door vrijwilligers, hebben zodoende net zoveel kansen als grote, professionelere organisaties”, aldus wethouder Kavita Parbhudayal.

De nieuwe subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal Den Haag is vandaag (maandag 17 mei) openbaar gemaakt. Aanvragen voor 2022 kunnen in augustus en september 2021 worden ingediend. Bestaande en mogelijk nieuwe subsidierelaties worden apart geïnformeerd. De nieuwe regeling wordt na een jaar geëvalueerd.

Den Haag, 11 december 2020. Uitzending en uitreiking Haagse Vrijwilligers Prijzen in Studio B in Den Haag. FOTO GEMEENTE DEN HAAG / VALERIE KUYPERS

Bron: Den Haag

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen