Oproep tot betere borging onafhankelijke cliëntondersteuning

Array

Geachte mevrouw Hamer,

De beroepsvereniging van cliëntondersteuners (BCMB) en de organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning vragen bij de formatie aandacht voor het versterken van de rol van onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij denken dat een betere borging en positionering van cliëntondersteuning een finke bijdrage kan leveren aan het versterken van de positie van de burger en aan het oplossen van de knelpunten in het sociale domein.

Graag vragen wij daarom uw aandacht voor het versterken van de rol van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wij constateren:

 • dat veel tijd en geld verloren gaat in de zorg doordat mensen met zorgvragen niet snel de juiste zorg kunnen vinden;
 • dat daarom nut en noodzaak van het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning onverminderd groot is (zie onder andere het rapport Blijvende zorg van de ombudsman1);
 • dat de bekendheid van cliëntondersteuning de afgelopen jaren nauwelijks is toegenomen bron: Landelijke benchmark Ervaringen van Wmo in Nederlandse gemeenten 2020 2 (ZorgFocuz), Rapport SCP Sociaal domein op koers? 3;
 • dat de kwaliteit van cliëntondersteuning in gemeenten nog onvoldoende duidelijk is;
 • dat onafhankelijke cliëntondersteuning niet in en tussen alle domeinen is geborgd, bron: Rapport SCP Sociaal domein op koers? 3.

 • Daarom pleiten Wij voor:Eénduidige toegang tot cliëntondersteuning, zodat:
  • burgers beter kunnen worden geïnformeerd over hun recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit zal de bekendheid en vindbaarheid drastisch verhogen;
  • de kwaliteit geborgd kan worden in een landelijk kwaliteitskader. Dit zorgt voor meer eenduidigheid in de functie en meer gelijkheid in de kwaliteit;
  • burgers veel makkelijker toegang krijgen tot onafhankelijke cliëntondersteuning, ongeacht in welke gemeente zij wonen en met welke financieringswet hun zorg en/of ondersteuning te maken heeft;
  • de onafhankelijke cliëntondersteuning op alle levensdomeinen wordt geborgd, inclusief onderwijs, arbeid en de verzekerde zorg (o.a. eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, apotheekzorg).

Heeft u behoefte aan meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Auke Blom,
verenigingsmanager BCMB ([email protected]; 06-83244048).

Ondertekenaars:
Het bestuur van: BCMB, MEE NL, Zorgbelang Nederland, Thuis in Cliëntondersteuning
Aangenaam! Onafhankelijke Co, Clionn Partisipaasje & CliëntondersteuningPIus

 1. https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/rappor/Rapport%20Blijvende%20zorg.pdf
 2. https://www.zorgfocuz.nl/wp-content/uploads/2021/02/Analyse-Wmo-ervaringen-2020.pdf
 3. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/11/16/sociaal-domein-op-koers

Bron: BCMB

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen