Zorgbalans tekent de Green Deal zorg 2.0 voor duurzame zorg

Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans heeft zich met haar dertien woonzorglocaties en negen ontmoetingscentra in de regio Kennemerland aangesloten bij de Green Deal zorg 2.0. Hiermee belooft Zorgbalans een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de zorgsector en zet zij zich in voor CO2-reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving.

Gasloze woonzorglocatie

Binnen Zorgbalans staat het leveren van goede zorg en het welzijn van de cliënten altijd voorop, maar ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Rob Huijsmans, manager vastgoed bij Zorgbalans: ‘Wij streven ernaar om al onze gebouwen zo energiezuinig mogelijk vorm te geven. Bij het realiseren van een compleet nieuw gebouw maken wij daarom zoveel mogelijk duurzame keuzes’. Enige jaren geleden liet de zorgorganisatie al een duurzame woonzorglocatie in Bennebroek bouwen. Gasloos, veel zonnepanelen, warmtepompen, LED-verlichting en hoogwaardige isolatie (driedubbel glas).

Zorgbalans is sinds 2010 op een duurzamere weg ingeslagen en heeft zich, net als iedere andere zorgorganisatie, in toenemende mate te verantwoorden over verduurzaming. Afgelopen jaar zijn de energiebesparingsplannen geactualiseerd en is een CO2 routekaart opgesteld voor onder andere het ministerie van VWS en ActiZ. In deze routekaart wordt per woonzorglocatie van Zorgbalans inzichtelijk gemaakt welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen en nog worden getroffen op de locaties.

Green Deal zorg 2.0

Een logische volgende stap voor Zorgbalans is zich aan te sluiten bij de Green Deal zorg 2.0, om zo de bijdrage van Zorgbalans aan het actief verduurzamen binnen de zorgsector ook extern zichtbaarder te maken. Zorgbalans spant zich al meerdere jaren in om haar bedrijfsvoering te verduurzamen en daarmee de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit wordt vertaald naar de volgende acties: een lager energieverbruik van haar woonzorglocaties, het inkopen van groene energie met Garanties van Oorsprong (GvO), het waar mogelijk hergebruiken van materialen waaronder inventaris. En tot slot een gezond makende leefomgeving in de woonzorglocaties en ontmoetingscentra, onder meer door cliënten activiteiten binnen en buiten deze locaties aan te bieden.

De Green Deal aanpak is een gezamenlijk programma van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt de ministeries bij de uitvoering hiervan. De Omgevingsdienst IJmond voert namens en voor onder andere gemeente Haarlem taken uit op het gebied van milieutoezicht en handhaving. Beide organisaties juichen het van harte toe dat Zorgbalans zich ook bij de Green Deal zorg 2.0 aansluit.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen