‘Investering hard nodig om volgende pandemie te voorkomen’

Voorbereid zijn is het halve werk. Daarom moet het nieuwe kabinet 1 miljard euro investeren om ons land echt weerbaar te maken tegen een nieuwe pandemie. Het ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen moet een vast onderdeel zijn in het pandemische paraatheidsplan.

Hiermee sluit ik aan bij een oproep van André Rouvoet (GGD GHOR ) . Hij zegt dat noch in de miljoenennota, noch in de concept Rijksbegroting enig zicht is op structureel geld voor in ieder geval het versterken van de capaciteit voor infectieziektebestrijding.

In de oproep stelt Rouvoet dat er structureel 600 miljoen euro worden geïnvesteerd in herstel en versterking van de publieke gezondheid. En dat het lijkt alsof niet is doorgedrongen dat nú stappen nodig zijn om de volgende generatie voor te bereiden op de volgende pandemie. Rouvoet: ‘Elke dag waarop de politiek hier niet op anticipeert betekent spelen met vuur. Want als covid-25 zich aandient, zijn we te laat.’

Voorkomen

De Algemene Rekenkamer berekende in juni al dat de coronacrisis de overheid tot dusver al €76 miljard aan extra steunmaatregelen kostte. Iets dat met tijdige investeringen in nieuwe vaccins en productiecapaciteit in de toekomst te voorkomen is. In de begrotingsstukken van het ministerie van VWS wordt gesproken over een plan voor pandemische paraatheid.

Antibiotic-aresistentie

Een nieuwe pandemie hoeft niet veroorzaakt te worden door een virus, bij bacteriën wordt steeds vaker resistentie tegen bestaande antibiotica geconstateerd. Een groeiend probleem waaraan nu al jaarlijks 700.000 mensen overlijden, omdat bestaande middelen niet meer werken. Als er niets gebeurt is de verwachtingen dat dat aantal oploopt tot 10 miljoen in 2050. Het probleem is dat resistentie een veelkoppig monster is, en het ontwikkelen van nieuwe antibiotica ingewikkeld. De geneesmiddelensector zit niet stil en inmiddels hebben ruim 20 geneesmiddelenbedrijven in totaal $1 miljard geïnvesteerd in het AMR Action Fund.

Europees plan

De Europese Commissie erkent het probleem en is bezig met de oprichting van HERA, de Europese pandemie autoriteit. Daarin wil de Commissie, samen met de geneesmiddelensector, Europa beter voorbereiden op toekomstige pandemieën zoals antibioticaresistentie.

Samenwerking

Samenwerking is essentieel voor een snelle en effectieve bestrijding van een pandemie, zoals de coronapandemie heeft laten zien. Binnen een jaar na het uitbreken waren er al vier vaccins beschikbaar en ook het aantal geneesmiddelen voor coronapatiënten neemt toe. Bedrijven hebben samen met tal van kenniscentra als ziekenhuizen en universiteiten keihard gewerkt om een remedie te vinden zodat de maatschappij weer open kan. Maar laat het bij een volgende pandemie niet aankomen op goede wil, maar sorteer nu alvast voor op het versterken van de gezondheidszorg.

Gerard Schouw is de directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Aanleiding:Kabinet stuurt aan op meer preventie en samenwerking | medischcontact

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen