Hoge werkdruk IC’s mede gevolg behoudzucht ziekenhuismanagers

Veel ziekenhuismanagers hebben onvoldoende oog voor innovaties die patiënten en verplegend personeel ten goede komen. Daardoor is de werkdruk op ic’s onnodig hoog. Dat zegt René van Voorst van Tebulo Medical Systems uit Alkmaar. Zijn bedrijf ontwikkelde in samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam de zorginnovatie Rotomove waarmee patiënten snel en met een minimale personele inzet gekeerd worden. Volgens Van Voorst zijn verpleegkundigen blij met de innovatie, maar houden behoudzuchtige managers en inkopers de boot af.

Voor het keren van patiënten op een intensive care zijn in veel gevallen minstens 4 verpleegkundigen en één arts nodig. Die werken op basis van een omkeerprotocol waarin alle te verrichten handeling gedetailleerd beschreven staan. Het keren vergt veel logistieke inzet, zorgt voor een zware lichamelijke belasting bij personeel en patiënt en is een tijdrovende (circa 15 minuten) bezigheid.

Bij gebruik van een Rotomove kunnen patiënten door 2 verpleegkundigen en één arts worden gekeerd. Dat duurt slechts enkele minuten. Van een zware fysieke belasting voor het personeel is geen sprake en de patiënt heeft baat bij het zo rustig en gecontroleerd mogelijk keren van het lichaam en een zo stabiel mogelijke hemodynamica. Tegelijk met het keren van de patiënt wordt ook een schoon onderlaken geplaatst.

De Rotomove kwam op basis van bij het Erasmus MC opgedane praktijkervaringen tot stand. Na vier prototypes lanceerde Tebulo Medical begin 2021 de definitieve versie. Volgens medewerkers wordt het systeem in het Erasmus MC inmiddels naar tevredenheid gebruikt.

Maar het enthousiasme op de werkvloer staat volgens Van Voorst in schril contrast met de behoudzucht van inkopers en managers: ‘We zijn toen de corona-ellende begon als engineers met grote gedrevenheid op zoek gegaan naar innovaties om de werkdruk te verlichten. Als je dat tot tevredenheid verpleegkundigen lúkt, is het teleurstellend om vast te lopen in een leemlaag van managers die je van het kastje naar de muur sturen en eindeloos rond draaien in procedures.’

Een dieptepunt was wat Van Voorst betreft een ziekenhuis dat van een weldoener een Rotomove aangeboden kreeg. Verpleegkundigen hadden het cadeau dolgraag willen hebben, maar het management hield de boot af: ‘Ons werd gemeld dat het apparaat niet nodig was en dat een schenking sowieso een tijdrovend traject langs een beoordelingscommissie had moeten maken. De mensen op kantoor hebben blijkbaar geen idee van de werkdruk bij hun collega’s op de ic die het apparaat dolgraag hadden willen hebben.’

Wat Van Voorst aan het hart gaat, is dat innovaties die aantoonbaar bijdragen aan minder werkdruk en minder personeelsuitval door beslissers te vaak niet op hun waarde worden geschat: ‘Ik ben er niet op uit om zo veel mogelijk Rotomoves te verkopen. Ik ben er op uit om managers, inkopers en anderen die een betere manier van werken belemmeren te overtuigen en in beweging te brengen.’

René van Voorst

Recente artikelen