Focus op zelfregulatie helpt crimineel gedrag verminderen

Zelfregulatie is het vermogen om het eigen gedrag, gevoelens en gedachten te beheersen. Verminderde zelfregulatie leidt eerder tot antisociaal en crimineel gedrag. Bij behandeling van forensisch psychiatrische patiënten is het daarom belangrijk om goed zicht te krijgen op de mate van zelfregulatie en de verandering hierin. Dit geldt met name voor de emotionele component van zelfregulatie, zeker wanneer er sprake is van trauma in de kindertijd en identiteitsproblemen. Behandelmethodes met nadruk op zelfregulatie geven op langere termijn goede kans op verbetering bij patiënten, zoals verminderde impulsiviteit en betere coping vaardigheden. 


Dat blijkt uit promotieonderzoek van Eva Billen (Ontwikkelingspsychologie)­. Zij onderzocht de ontwikkeling en mogelijke voordelen van behandeling van zelfregulatie voor mensen met een criminele achtergrond en mentale stoornissen. Op korte termijn leidt een behandeling gericht op zelfregulatie alleen tot verbetering van de gedragscomponent. Over de gehele behandelduur gezien (vanaf het moment van opname in de kliniek tot vrijlating), werd bij de meeste patiënten verbetering gevonden op alle drie de componenten van zelfregulatie.
Uit het onderzoek bleek ook dat het voor adolescenten andersom werkt. Antisociaal gedrag leidt bij jongeren tot verminderde zelfregulatie. Om problemen op latere leeftijd voor te zijn, is het dus van belang om antisociaal gedrag vroegtijdig aan te pakken.


Eva Billen: “Het vermogen om je eigen gedrag, gevoelens en gedachten te beheersen is een belangrijke factor in alledaags succes. Het maakt dat je erin slaagt om verleidingen te weerstaan die niet goed voor je zijn op lange termijn, je succesvol je werk kan organiseren en je niet overmand wordt door je gevoelens op belangrijke momenten. Dit vermogen tot zelfregulatie is echter niet voor iedereen evident en een gebrek hieraan kan leiden tot antisociaal of crimineel gedrag. Zelfregulatie is een zwaarwegende factor voor het plegen van latere delicten. Op de langere termijn zien we dat de meeste patiënten baat hebben bij een behandeling gericht op zelfregulatie. Zij zijn bijvoorbeeld minder impulsief en hebben betere coping vaardigheden.” 

Eva Billen promoveert op vrijdag 14 januari om 10.00 uur aan Tilburg University. Haar proefschrift is getiteld Improving the Understanding of Self-Regulation – Perspectives for Forensic Research and Practice. Promotor is prof. dr. Stefan Bogaerts en copromotor dr. Carlo Garofalo. De promotie is te volgen via livestream

Bron: Tilburg University

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een antwoord