Experiment ‘Ziekenhuis op Wielen’ van Allerzorg gestart onder de beleidsregel Innovatie van de NZa

De NZa heeft onder de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (verder: de Beleidsregel Innovatie) een beschikking afgegeven voor het experiment ‘Ziekenhuis op Wielen’.  In dit ‘anderhalvelijns’-experiment wordt de Verpleegkundig Specialist (VS) als zelfstandig behandelaar in de eerste lijn ingezet. Vooral om mensen met aandoeningen die om fysieke of psychische redenen moeilijk verplaatsbaar zijn, thuis of dichtbij huis te kunnen behandelen. De innovatie is gestart voor mensen met huidaandoeningen zoals verdachte plekjes, jeuk en complexe wonden. 

In het Ziekenhuis op Wielen gaat het om medisch specialistische zorg, zoals deze vergelijkbaar in het ziekenhuis wordt verleend door medisch- en verpleegkundig specialisten. De VS werkt als regiebehandelaar en diagnosticeert en behandelt (en/of verwijst), stelt beleid op en werkt samen met o.a. specialisten, huisartsen, collega VS uit de tweede lijn en thuiszorgorganisaties. De VS delegeert de dagelijkse zorg aan de thuiszorg en koppelt de bevindingen terug aan de huisarts. De zorg wordt verleend op basis van de geëigende zorgstandaarden, richtlijnen en protocollen en wordt aangepast aan de behoefte en de vraag van de individuele patiënt. 

Karin Timm (verpleegkundig specialist AGZ én directeur Kwaliteit en Veiligheid) licht toe: “Ziekenhuis op Wielen zorgt ervoor dat de zorg persoonlijk, efficiënt en goedkoper wordt. De belasting voor de patiënt, familie en mantelzorgers is met dit concept minimaal. De verpleegkundig specialist vormt zo een unieke aanvulling in de eerste lijn op de generalistische zorg van de huisarts. Kortom; de juiste zorg op de juiste plek, dicht bij de patiënt”. 

Julia Reh (zorginkoper ouderenzorg bij a.s.r.): “Substitutie van de tweede- naar de eerstelijn is één van de ontwikkelingen die zal bijdagen aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Ik kijk met een zeer positief gevoel terug op de totstandkoming van de innovatieaanvraag bij de NZa en de samenwerking met Allerzorg. Dit is een goed voorbeeld van een initiatief dat a.s.r. graag omarmt.” 

De Beleidsregel Innovatie geeft zorgaanbieders en zorgverzekeraars de kans om maximaal 3 jaar te experimenteren met de innovatieve zorgprestatie. De inzet van de VS in het Ziekenhuis op Wielen past niet goed in de reguliere zorgprestaties: het betreft medisch specialistische zorg in de eerste lijn, dus anderhalvelijnszorg, waarbij een anderhalvelijns bekostiging passend zou zijn. Verschuiven van zorg (de juiste zorg op juiste plaats) is het effect van inzet van deze nieuwe prestatie. Zorgverzekeraar a.s.r. zag direct de meerwaarde van deze innovatie en schreef samen met Allerzorg aan de businesscase. Zilveren Kruis en ONVZ hebben zich inmiddels aangesloten bij het experiment en meerdere andere verzekeraars zitten in een vergevorderd stadium omtrent het aansluiten bij de innovatie.  

Bron: Allerzorg 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen