Tilburg University investeert € 8 miljoen in Brede Welvaart

Actuele, complexe ontwikkelingen zoals de klimaatcrisis, stijgende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, groeiende ongelijkheid en digitalisering, vragen om nieuwe oplossingen. Tilburg University maakt de komende vijf jaar ongeveer 8 miljoen euro vrij om interdisciplinaire samenwerking mogelijk te maken en deze vraagstukken samen met partners aan te pakken. Hiermee geeft de universiteit invulling aan haar taak en ambitie om van maatschappelijke betekenis te zijn en bij te dragen aan meer welzijn, een betere arbeidsmarkt en een sociale energietransitie, allemaal onderdelen van de Brede Welvaart. De verbinding tussen wetenschap en praktijk wordt zo verder versterkt in samenwerking met partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. 

Jantine Schuit, vice rector magnificus Tilburg University: “Om samenwerking, kennisontwikkeling en kennisdeling te stimuleren zijn universiteitsbrede academische werkplaatsen opgericht, met alle een duidelijke doelstelling. Met deze flinke financiële impuls kunnen deze academische werkplaatsen de komende jaren een bijdrage leveren aan vraagstukken die voor mensen van waarde zijn, zoals gezondheid, het klimaat, een fijne leefomgeving en arbeid. Bij Brede Welvaart gaat het niet alleen over het welzijn in het ‘hier en nu’, maar ook over het welzijn van mensen buiten onze regio en toekomstige generaties.”

Iedere werkplaats gaat een meerjarige samenwerking aan met externe partners met wie in co-creatie een meerjarige onderzoeksagenda wordt opgesteld. Bij iedere werkplaats draagt Tilburg University vanuit verschillende disciplines bij aan de kennisontwikkeling. De koppeling tussen verschillende disciplines én tussen wetenschap en praktijk is nodig voor een bijdrage aan de oplossing voor de complexe maatschappelijke vraagstukken. Partnerorganisaties kunnen direct bijdragen aan onderzoek, bijvoorbeeld met praktijkcases, maar kunnen ook hun medewerkers laten participeren in het onderzoek en onderwijs. Daarnaast worden evenementen, zoals inspiratiebijeenkomsten en onderwijsactiviteiten, georganiseerd en ontwikkeld voor zowel studenten als partners. Zo kunnen studenten aan de slag met challenges vanuit de partnerorganisaties.

Brede welvaart

De universiteitsbrede academische werkplaatsen hebben als overkoepelend thema ‘Brede Welvaart’. Steeds meer publieke en private organisaties omarmen het brede welvaartsbegrip als richtinggevend kader en kompas voor een meer duurzame koers. Daarbij ligt de focus niet op het hoogste rendement, maar op maatschappelijke impact, een duurzame leefomgeving en een samenleving met gelijke kansen en werk voor iedereen.

Vanuit deze gedachte is Tilburg University, in samenwerking met sociale kennisonderneming Het PON & Telos, gestart met de academische werkplaats Brede Welvaart in Bedrijf en met de academische werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt. Inmiddels zijn bij beide werkplaatsen de eerste maatschappelijke partnerschappen gesloten. Ook zijn de werkplaatsen Energietransitie & Klimaat en Digitale Gezondheid & Mentaal Welzijn in oprichting.

Bron: Tilburg University

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen