Zorg om toegang om continuïteit van medische en psychische zorg asielzoekers

Brief NVvP NIP JWS en KNMG aan Ministerie van JenV en VWS: zorg om toegang tot en continuïteit van medische en psychische zorg aan asielzoekers

Onlangs hebben de voorzitters van de NVvP, het NIP, de JWS en de KNMG, beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen, artsen en overige medisch specialisten bijgaande brief gestuurd aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS  en de betrokken Kamercommissies. Zij uiten daarin hun zorg over de toegang tot, de kwaliteit en de continuïteit van psychische en overige medische zorg aan asielzoekers, als gevolg van het gebrek aan voldoende adequate opvangvoorzieningen en de vele wisselingen in opvang locaties voor mensen die momenteel asiel aan vragen in Nederland. Zij stellen dat de medische zorg op dit moment ontoereikend is en deze situatie ernstige schade kan opleveren voor de lichamelijke en mentale gezondheid van betreffende asielzoekers.

De WHO stelt vast dat het belangrijk is voor de gezondheid dat mensen na schokkende gebeurtenissen snel stabiliteit en toegang tot fysieke en psychische zorg krijgen. Nu is dat niet zo en zorgen de instabiele opvang, verplaatsingen en onzekerheid juist voor extra stress en gezondheidsrisico’s.    

De ondertekenende beroepsverenigingen van zorgprofessionals roepen de verantwoordelijke bewindslieden dan ook op medische screening van de aangekomen asielzoekers binnen 24 uur na aankomst te borgen, zodat de toegang tot medische zorg (zowel somatisch als psychisch) verzekerd is en zich te houden aan de internationale verdragen om verder onnodig psychisch en somatisch lijden te voorkomen. Daarnaast pleiten ze voor voldoende vaste opvangplekken voor asielzoekers met adequate toegang tot medische zorg en capaciteit om een evt. verhoogde instroom van asielzoekers op te vangen, zodat de continuïteit van medische zorg, somatisch en psychisch, gewaarborgd is.

Bron: NVvP

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen