Hoogleraar Erik Masthoff wil forensische psychiatrie klaarstomen voor de toekomst 

Wereldwijd lijdt een op de acht mensen aan een psychiatrische stoornis en sinds corona neemt dit aantal toe. Het hebben van een dergelijke stoornis is een van de risicofactoren voor het plegen van delicten waarmee het belang van de forensische psychiatrie onderstreept wordt, betoogt hoogleraar Erik Masthoff. In zijn oratie op 7 oktober 2022 gaat Masthoff in op verbetermogelijkheden in de behandeling van forensisch patiënten. Hij pleit voor een bredere blik op behandelmethoden, met oog voor wetenschappelijke inzichten en innovaties waarbij de focus niet alleen moet liggen op de forensisch patiënten, maar ook op het zorgpersoneel dat met hen werkt.

Behandelmethoden in de forensische setting zijn gericht op het in kaart brengen en verminderen van het risico op recidive. Er is behoefte aan meer en betere assessmentmethoden en behandelstrategieën voor forensisch patiënten die bewezen valide en effectief zijn. Het is belangrijk dat het effect van behandelmethoden om terugval in crimineel gedrag te voorkomen over een langere periode gemeten wordt.

Daarnaast zou meer oog moeten zijn voor positieve psychologie en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten, als belangrijke factor voor goed functioneren in de maatschappij. Nieuwe inzichten op het gebied van biologie, positieve psychologie en technologie leiden bovendien tot kansrijke innovaties. Denk aan VR-technologie als aanvulling op bestaande behandelingen. Of wearables waarmee continu fysiologische reacties worden gemeten die kunnen duiden op toenemende stress of kans op agressie.

Tot slot schetst Masthoff het personeelsprobleem in de forensische setting. Naast de complexe arbeidsmarkt spelen daarbij een hoog verloop en dito verzuim een rol. Dit laatste kan beïnvloed worden door een verband tussen het behandelen en begeleiden van forensische patiënten met ernstige gedragsproblemen en een verhoogd risico op het ontwikkelen van werk gerelateerde stress en burn-out. Ook dit vraagt om een vernieuwende aanpak om te kunnen blijven voorzien in voldoende zorgpersoneel dat bestand is tegen de ingewikkeldheden van het werk en bovendien een goede kwaliteit van leven ervaart.

Over Erik Masthoff

Erik (D.M.) Masthoff (1971) is bijzonder hoogleraar ‘Forensic psychiatric development and quality of life’ bij het departement Ontwikkelingspsychologie van Tilburg University. Hij studeerde cum laude af in de geneeskunde bij de Rijksuniversiteit Limburg en specialiseerde zich nadien in de psychiatrie en cognitieve gedragstherapie. Later studeerde hij ook rechten, managementwetenschappen en cultuurwetenschappen en thans epidemiologie. Hij werkte in het ziekenhuiswezen, de reguliere GGZ en vanaf 2005 in de forensische psychiatrie als psychiater en daarnaast bekleedde hij diverse managementfuncties. Momenteel is hij psychiater en bestuurder bij Fivoor, een aanbieder van forensische en hoog-intensieve zorg.

Oratie

Erik Masthoff spreekt op 7 oktober 2022 zijn inaugurele rede uit in de aula van Tilburg University. De titel van zijn oratie luidt ‘Forensische Psychiatrie Next Level: biologische, positieve psychologische en technologische toepassingen’. De oratie is ook te volgen via livestream

Bron: Tilburg University

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen