NZa: krapte in de zorg vraagt om prioriteitenbeleid

De zorg heeft een kritisch punt bereikt. Terwijl de zorgvraag stijgt, wordt het aanbod steeds schaarser. Toegang tot zorg is daardoor niet meer vanzelfsprekend. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. “Als we niets doen, stevenen we af op een onoverbrugbare zorgkloof”, zegt bestuursvoorzitter Marian Kaljouw in de Stand van de zorg.

De Stand van de zorg is een jaarlijkse publicatie waarin de NZa de ontwikkelingen in de zorg, haar visie en strategische koers beschrijft. “De solidariteit waarop onze gezondheidszorg gestoeld is komt onder druk te staan als we hier geen bijzondere aandacht aan geven en toegang goed regelen”, aldus Kaljouw.

Toegankelijkheid onder druk

De vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt zijn belangrijke oorzaken voor de verminderde toegang tot zorg. Maar ook de nasleep van de coronapandemie en het hoge ziekteverzuim spelen een rol. In het hele land loopt de spanning op. Het in september gesloten Integraal Zorgakkoord zet in op passende zorg; de beweging om de komende jaren de zorgvraag en het zorgaanbod beter in balans te brengen. Maar nu ervaren zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorginkopers ook al uitdagingen om aan de zorgvraag te voldoen. De NZa roept het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daarom op om te onderschrijven dat het personeelstekort nu al consequenties heeft voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg. Zorgprofessionals hebben erkenning, steun en perspectief nodig bij de moeilijke keuzes die zij elke dag moeten maken.

Omgaan met krapte

Om in plotselinge situaties van krapte de zorg toegankelijk te houden, is het soms nodig om tijdelijk keuzes te maken. De NZa doet daarom de oproep aan het ministerie van VWS om beleid te maken dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorginkopers helpt bij het maken van deze keuzes. Welke zorg lever je als zorgaanbieder wel en welke zorg niet in situaties van plotselinge krapte? En hoe zorgen we dat in die situaties kwetsbare mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben? Zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorginkopers hebben een leidraad nodig om deze moeilijke keuzes verantwoord en onderbouwd te maken. Zo kunnen we met elkaar borgen dat juist de meest kwetsbare inwoners kunnen blijven rekenen op passende zorg.

Regionale samenwerking noodzakelijk

We zullen een appel moeten doen op zelfredzaamheid en weerbaarheid. Tegelijkertijd weten we dat niet iedereen dit kan. Daarom is het belangrijk dat mensen die het niet zelf kunnen, geholpen worden. De transformatie naar passende zorg in landelijke én regionale zorgnetwerken is daarvoor essentieel. Marian Kaljouw:

“Dat vraag om een bredere kijk op zorg. Het vraagt om samenwerking met het sociale domein. En het vraagt om lef en leiderschap om eigen belangen terzijde te schuiven ten gunste van het algemeen belang. De regionale zorgnetwerken zijn nu aan zet om op basis van de beschikbaar gestelde data tot een concreet regioplan te komen om de toegang tot zorg voor iedereen te kunnen blijven garanderen. Ook op de lange termijn.”

Bron: NZa

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen