Medicijnresten uit water zuiveren kan alleen als hele keten meewerkt

Beperking van medicijnresten in het water is een gezamenlijke opdracht voor alle partijen in de keten: de overheid, geneesmiddelenbedrijven, ziekenhuizen, artsen, apothekers en patiënten.

De NOS meldde woensdag dat het hard nodig is om het Nederlandse rioolwater beter te zuiveren. Urine en ontlasting zijn de belangrijkste boosdoeners in het oppervlaktewater, maar ook medicijnresten, PFAS en microplastics vormen een groeiend probleem. In een snelle berekening schatte een expert dat betere, afdoende zuivering elke Nederlander 20 euro extra gaat kosten. Heffing van dat bedrag kan via de belasting óf via een grotere verantwoordelijkheid van geneesmiddelen bedrijven.

Niet reëel

De Europese Commissie overweegt een Extended Producer Responsibility in te voeren, wat in de praktijk betekent dat farmaceuten de volledige rekening voor extra zuivering van medicijnresten uit het water gaan betalen.

Dat is niet reëel. Dan leg je de bal volledig bij de geneesmiddelensector, die al heel veel doet. Onze sector is verantwoordelijk voor een groenere ontwikkeling en productie van medicijnen, en dat nemen we zeer serieus. Zo zijn er naast de strenge wetgeving op internationaal niveau, zoals de environmental risk assessment , als onderdeel van het registratiedossier van geneesmiddelen, allerlei zelfreguleringssystemen, zoals PSCI en de AMR Industry Alliance, om kennis en kunde uit te wisselen.

Maar wij hebben geen invloed op wat ziekenhuizen, artsen, apothekers en patiënten vervolgens doen met medicijnen, en kunnen daar ook niet voor verantwoordelijk worden gehouden.

Zorgen

We maken ons dan ook grote zorgen over de het voorstel van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, als maatregel die wordt toegepast op essentiële producten zoals medicijnen. Er zijn ook duidelijke juridische adviezen, gegevens en bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de Extended Producer Responsibility ontoereikend is. Het is een onevenredige maatregel om medicijn- en medicijnresten aan te pakken, in vergelijking met andere opties waarvan is bewezen dat ze het probleem met succes aanpakken. Daarom is de VIG – als een van de partners in de Coalitie Duurzame Farmacie – voorstander van de ketenaanpak, waarin afspraken zijn gemaakt tussen bedrijven, de watersector, ziekenhuizen en de overheid.

Volledig groen?

In Nederland werkt de ketenaanpak goed, wij zien dit echt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In andere Europese landen is dit wat minder goed geregeld.

Soms wordt gesuggereerd dat geneesmiddelenbedrijven hun medicijnen volledig ‘groen’ moeten maken. Dat doen we uiteraard al zo veel mogelijk, maar als de effectiviteit van die medicijnen veel geringer is, zijn we ook niet goed bezig. Ketenaanpak is dus dé oplossing.

Carla Vos, plaatsvervangend directeur, VIG

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen