Niet gecategoriseerd

Minister Kuipers neemt analyse van brede moleculaire diagnostiek bij kanker in ontvangst

Minister Ernst Kuipers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 november 2022 een rapport over de kosten en het nut van verschillende vormen van moleculaire diagnostiek in ontvangst genomen van Hartwig Medical Foundation (Hartwig) en het Antoni van Leeuwenhoek. In opdracht van Hartwig heeft Vintura (adviesbureau op gebied van zorg en life sciences) onderzoek uitgevoerd naar de inzet van verschillende vormen van moleculaire diagnostiek. In het rapport concludeert Vintura dat brede en vroege inzet van moleculaire diagnostiek van de tumor op basis van Whole Genome Sequencing (WGS) vanaf 2024 kosteneffectief is. Het stelt behandelend artsen in staat om de meest uitgebreide diagnostiek van patiënten met kanker te combineren met WGS-data die bijdraagt aan het beteugelen van de stijgende kosten van nieuwe dure medicijnen.

Minister Ernst Kuipers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 november 2022 een rapport over de kosten en het nut van verschillende vormen van moleculaire diagnostiek in ontvangst genomen van Hartwig Medical Foundation (Hartwig) en het Antoni van Leeuwenho…

Rapport ‘WGS in kanker diagnostiek- Betaalbaar Beter’

De kern van het rapport is een bedrijfseconomische analyse waarbij de huidige getrapte wijze van diagnostiek en andere vormen van brede diagnostiek met elkaar worden vergeleken in een veranderend landschap (meer targets, meer dure medicijnen) in de periode 2022-2027. Naast de kostenvoordelen die WGS vanaf 2024 biedt, zijn er voordelen vanuit pharmacogenetica en klinisch genetisch perspectief. De WGS-data helpt daarnaast in het onderzoek naar non-responders. Het tijdig onderkennen van non-responders voor een beperkte groep patiënten laat al een vermindering van de kosten van dure medicijnen met 9 miljoen euro zien, terwijl de potentie daarvan nog vele malen groter is.

Er is met een kleine 20 verschillende betrokkenen in het veld gesproken. In 2023 is deze technologie, waarbij met behulp van één test het gehele DNA van tumorcellen in kaart wordt gebracht voor 5 tumortypes (van de patiënten met een uitgezaaide ziekte), superieur. In 2025 is de inzet van WGS voor nagenoeg alle kankertypes superieur ten opzichte van de huidige vormen van diagnostiek.

Hans van Snellenberg, managing director Hartwig Medical Foundation: “Je gunt elke patiënt de best passende zorg op het juiste moment. Het onderzoek toont aan dat brede toepassing van deze vorm van diagnostiek kosten bespaart, effectiviteit van inzet dure geneesmiddelen bevordert, de kans op bijwerkingen vermindert en last but not least bijdraagt aan een lerend zorgsysteem in de oncologie. Met dit rapport roepen we de minister op duurzame verankering van moleculaire diagnostiek met WGS te versnellen.”

Prof. Dr. René Medema, voorzitter van de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek: “Wij gebruiken de complete DNA-analyse al twee jaar in de reguliere zorg voor patiënten met kanker. De test levert minstens even veel en vaak meer informatie voor de behandeling van onze patiënten dan de reguliere testen. Bovendien helpt het ons om voor patiënten bij wie de primaire tumor onbekend is alsnog tot diagnose en behandeling te komen. Ook voor de patiënten met een sarcoom maakt deze test het verschil. Onze onderzoekers hebben dat in verschillende onderzoeken wetenschappelijk aangetoond.”

Ondersteuning van beleid moleculaire diagnostiek

Verbetering van de behandeling bij kanker met voorspellende DNA-testen en duurzame verankering van predictieve diagnostiek in het zorgsysteem geeft invulling aan gepast gebruik bij dure huidige en toekomstige geneesmiddelen en past daarmee in het beleid van de minister van VWS. De minister heeft ZiNL opdracht gegeven voorbereiding te treffen om brede moleculaire diagnostiek duurzaam op te nemen in het zorgstelsel.

Bron: Hartwig Medical Foundation

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.