Nieuwe inzichten over de ontwikkeling van kanker door Nederlands onderzoek

Grootschalige Nederlandse DNA data-analyse toont belangrijke en nieuwe inzichten in verschillen tussen primaire en uitgezaaide kanker. Deze inzichten geven relevante aanknopingspunten voor de verbetering van de behandeling van kanker. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in de gerenommeerde vaktijdschriften Nature en Nature Genetics. [EC1] 

Kanker ontstaat door DNA-veranderingen waardoor een cel stapsgewijs verandert van goedaardig naar kwaadaardig. Dit kan leiden tot uitzaaiingen naar andere delen van het lichaam. Door de DNA-data van meer dan 7.000 patiënten te analyseren laten de onderzoekers zien dat er grote verschillen zijn tussen primaire en uitgezaaide kanker en dat er ook tumorsoorten zijn, waarbij de primaire tumor en de uitzaaiing nauwelijks van elkaar verschillen! Door het type DNA-verandering en de gevolgen van de veranderingen te bestuderen zijn belangrijke inzichten verkregen in de onderliggende biologische processen.

Onderzoek met complete DNA-informatie van tumoren

Onderzoekers van het UMC Utrecht, Vall d’Hebron in Barcelona en Hartwig Medical Foundation in Amsterdam en Australië hebben de DNA-veranderingen van de 23 meest voorkomende tumorsoorten in kaart gebracht. Zij hebben de verschillen in genetische eigenschappen tussen de bron van de kanker, de primaire tumor, en uitgezaaide tumoren bestudeerd.

Er is gebruikgemaakt van unieke collecties ‘whole genome sequencing’-data van tumoren. De onderzoekers konden daarmee zeer gedetailleerd onderzoeken welke veranderingen van de tumor zijn opgetreden bij en na het ontstaan van de tumor. De onderzoekers hebben de wereldwijd grootste publiek beschikbare datasets van primaire tumoren (van het internationale PCAWG-consortium met informatie van ˜2,800 patiënten) en uitgezaaide tumoren (Hartwig Medical Database, ˜4,400 patiënten) geharmoniseerd en systematisch met elkaar vergeleken.

Verschil tussen primaire kanker en uitgezaaide tumoren

De voornaamste onderzoeksvraag was: ‘In hoeverre zijn uitgezaaide tumoren anders dan primaire kankers?’ Het samenvattende antwoord is: ‘Dat hangt van het soort kanker af’. Er zijn tumorsoorten waarbij geen noemenswaardige veranderingen zijn tussen de primaire tumor en de uitzaaiing, zoals bij huidkanker. Bij andere tumorsoorten, zoals long- en prostaatkanker, zijn heel veel veranderingen aanwezig en zouden de uitgezaaide tumoren eigenlijk gezien kunnen worden als compleet andere tumoren dan de oorspronkelijke gediagnostiseerde kanker.

Op de vraag wat er dan precies anders is en welke processen daaraan ten grondslag liggen, was het antwoord hetzelfde: ‘Ook dat hangt af van het tumortype’. Door naar de details van de DNA-veranderingen te kijken, kon vaak afgeleid worden welke biologische mechanismen actief zijn geweest en in welk stadium van de tumorontwikkeling deze processen hebben plaatsgevonden. Bij gevorderde ontwikkeling van tumoren bleken vaak andere processen actief dan bij het ontstaan van tumoren. Een deel van de gevonden processen speelt een universele rol bij alle kankers, maar andere processen waren juist heel specifiek aanwezig bij enkele tumortypes. Paradoxaal genoeg bleken sommige eerder gegeven anti-kanker behandelingen tot veel nieuwe DNA-veranderingen te leiden. Ook konden er in uitgezaaide tumoren nieuwe eigenschappen van de kanker worden teruggevonden die het gevolg waren van resistentie tegen eerdere behandelingen.  

Hoe ontsnapt een kankercel aan het afweersysteem?

In de tweede publicatie zijn de onderzoekers dieper ingegaan op de genetische mechanismen die een kankercel gebruikt om te kunnen ontsnappen aan het afweersysteem. Door de DNA-veranderingen die de tumor hebben veroorzaakt wordt iedere tumorcel een beetje lichaamsvreemd. Dat is doorgaans een signaal voor ons afweersysteem, ook wel bekend als het immuunsysteem, om tumorcellen in een vroeg stadium te herkennen en op te ruimen. Een tumor die zich volledig heeft ontwikkeld moet dus eigenschappen hebben verkregen om te ontsnappen aan dit mechanisme.

Vanuit genetisch perspectief zijn daar verschillende ontsnappingsroutes voor. De onderzoekers hebben voor het eerst systematisch uitgezocht welke routes bij verschillende soorten kanker worden gebruikt en gekeken naar eventuele verschillen tussen primaire en uitgezaaide tumoren. Er zijn grofweg zes verschillende ontsnappingsroutes die genetisch kunnen worden onderscheiden. Per kankersoort zijn er grote verschillen in de aanwezigheid van één van deze ontsnappingsroutes, maar er blijken weinig verschillen tussen primaire en uitgezaaide tumoren. Het ontsnappen aan het afweersysteem is dus een eigenschap die al vroeg in de tumorontwikkeling wordt verkregen. Ook zijn er grote verschillen tussen kankersoorten met betrekking tot het gebruikte mechanisme. Sommigen kennen een diversiteit aan ontsnappingsmechanismen terwijl in anderen slechts één of enkele worden teruggevonden.

Omdat een goed functionerend afweersysteem essentieel is voor de werking van veelbelovende immunotherapie-behandeling van kanker zijn de resultaten van deze studie relevant voor het verbeteren van therapiekeuzes en het voorkomen van overbehandeling.

Onderzoeksleider prof. dr. Edwin Cuppen: ‘De nieuwe inzichten uit deze studies vormen een waardevolle basis voor het verbeteren van diagnostiek bij kankerpatiënten, het personaliseren van therapeutische behandeling en mogelijk preventie van (uitgezaaide) kanker. De uitkomsten van de studie maken duidelijk hoe belangrijk het systematisch verzamelen en ontsluiten van data voor hergebruik in het zorgdomein is. Zonder de medewerking en toestemming van patiënten, maar ook de samenwerking op nationale schaal met ziekenhuizen, zou deze studie onmogelijk zijn geweest. En waren deze nieuwe waardevolle inzichten voor verbetering van toekomstige oncologische zorg niet mogelijk geweest.’

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Oncode Institute, een samenwerking die mogelijk is gemaakt door KWF Kankerbestrijding en de ministeries van VWS, OCW en EZ. De Hartwig Medical Database is wereldwijd een unieke onderzoekbron en is opgezet door Hartwig Medical Foundation, een non-profit organisatie die samenwerkt met het Center for Personalized Cancer Treatment en een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen om diagnostiek en zorg van kankerpatiënten te verbeteren.

Over Hartwig Medical Foundation

Hartwig Medical Foundation is een stichting zonder winstoogmerk en gesitueerd in Amsterdam. De stichting heeft als doel om de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren. Zij doet dit door het bevorderen van onderzoek naar kanker en het uitvoeren van complete DNA-analyses om iedere patiënt met kanker de behandeling te geven die het beste bij haar of hem past.

Over het Center for Molecular Medicine (CMM)Het Center for Molecular Medicine (CMM) is een onderzoekscentrum van het UMC Utrecht dat zich richt op het begrijpen van de moleculaire basis van ziekten. Meer dan 180 onderzoekers doen er multidisciplinair fundamenteel en translationeel onderzoek naar verschillende ziekten, waaronder kanker en genetische aandoeningen.

Over VHIOHet Vall d’Hebron Instituut voor Oncologie (VHIO), opgericht in 2006 en geïntegreerd in de Vall d’Hebron Campus in Barcelona, is een toonaangevend centrum voor gepersonaliseerde geneeskunde in de oncologie. Het doel van VHIO is om onderzoek uit te voeren om de preventie, vroege diagnose en behandeling van kanker te verbeteren dankzij een baanbrekend model van translationeel onderzoek dat bestaat uit het omzetten van de nieuwste ontdekkingen in het laboratorium in klinische proeven in een vroege fase en bijgevolg in de ontwikkeling van nieuwe en effectievere behandelingen die de levenskwaliteit van kankerpatiënten verbeteren. De activiteiten van VHIO worden mogelijk gemaakt door de steun van trustees – Generalitat de Catalunya, Fundación Cellex, Fundación ”la Caixa”, Fundación FERO en Fundación BBVA – en de donaties van verschillende verenigingen, entiteiten en individuen.

Over Oncode Institute

Oncode Institute verenigt meer dan 800 excellente fundamentele kankeronderzoekers in Nederland. Onze missie is om innovaties te stimuleren in de diagnose en behandeling van kanker. Het uiteindelijke doel is om patiënten te helpen overleven, de kwaliteit van leven voor de getroffenen te verbeteren en bij te dragen aan een betaalbaarder gezondheidszorgsysteem. Oncode Institute vertaalt fundamentele inzichten in de biologie van kanker naar nieuwe diagnostica, nieuwe geneesmiddelen en innovatieve behandelingen. De drie strategische pijlers van Oncode om de uitkomsten voor patiënten te verbeteren zijn Excellente Wetenschap, Samenwerking en Valorisatie. Oncode wordt gefinancierd door KWF kankerbestrijding, samen met de ministeries van Economische Zaken & Klimaat, Onderwijs Cultuur & Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn & Sport, ZonMw en Health~Holland.

 [EC1]Deze links worden pas actief na verlopen van embargo op woensdag 10 mei om 16.00 uur. [EC1]

Bron: Hartwig Medical Foundation

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen