Groeifonds investeert miljoenen in DUTCH, het consortium dat opleidingen voor zorgprofessionals transformeert

Het Nationaal Groeifonds wil in totaal 132 miljoen euro in DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare) investeren, waarvan 48 miljoen onvoorwaardelijk. DUTCH is een consortium van ziekenhuizen, kennisinstellingen en EdTech en MedTech bedrijven die samen staan voor een disruptieve transformatie van training en levenslang leren voor zorgprofessionals door middel van fysieke, digitale en virtuele leermiddelen (XR). Dit besluit maakten de minister van Economische Zaken en Klimaat en de voorzitter van de adviescommissie NGF zojuist bekend. 

Het National Groeifonds stelt 48 miljoen euro onvoorwaardelijk beschikbaar voor de eerste 2 jaar, zodat er geen vertraging ontstaat bij de start. De rest (84 mln.) is beschikbaar gesteld onder voorwaarden. Zo moet er bijvoorbeeld een toets op staatssteun plaatsvinden. Afhankelijk van de mate waarin DUTCH voldoet aan de voorwaarden, zal het uiteindelijk toe te kennen bedrag uit het Nationaal Groeifonds worden bepaald.DUTCH is blij dat de positieve beoordeling van de adviescommissie is overgenomen door het kabinet.

Hoogleraar chirurgie Jaap Bonjer bij Amsterdam UMC en initiator DUTCH: ‘Er wachten momenteel meer dan 150.000 mensen op een operatie in Nederland door de grote tekorten aan zorgprofessionals. Met DUTCH zullen meer zorgprofessionals worden opgeleid en behouden voor de zorg waardoor onze patiënten sneller kunnen worden geholpen.’ 

Door met nieuwe leer- en simulatietechnologie de efficiëntie van zorgopleidingen te verhogen wordt de opleidingscapaciteit voor de zorg vergroot, wat helpt om de personele tekorten in de zorg te verminderen en het behoud van zorgprofessionals te verhogen. Hierdoor kan het verlies van kwaliteit van leven en arbeidsproductiviteit door lange wachttijden voor medische behandeling worden teruggedrongen. Met DUTCH kan Nederland de koploperspositie pakken op het terrein van de innovatie van het opleiden van zorgprofessionals, dankzij de intrinsiek betrokken en innovatieve organisaties in het consortium en toegang tot excellente wetenschap. Als er niets verandert, loopt de Nederlandse zorg vast. Door de beperkte opleidingscapaciteit en grote uitstroom van zorgprofessionals zijn er grote tekorten aan zorgmedewerkers, dit raakt heel Nederland.

Digitale leermiddelen en fysieke en virtuele simulatie


DUTCH wil het opleiden en bij- en omscholen van zorgprofessionals veranderen met inzet van digitale leermiddelen en fysieke en virtuele simulatie. Dit vergroot de opleidingscapaciteit en maakt het opleiden en ontwikkelen van zorgprofessionals efficiënter en effectiever. DUTCH biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om de eigen deskundigheid en inzetbaarheid te vergroten alsook mogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling. Hiermee draagt DUTCH bij aan het behoud van medewerkers in de zorg.

Voor de patiënt betekent dit minder verlies van kwaliteit van leven dankzij het terugdringen van lange wachttijden. DUTCH wil zo snel mogelijk het opleiden van zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn veranderen en start bij het opleiden tot operatieassistent, anesthesiemedewerker en radiodiagnostisch laborant. DUTCH werkt aan mogelijkheden om 50% van de huidige praktijkuren in deze opleidingen aan te bieden met fysieke en/of virtuele simulatie. Dit verhoogt de opleidingscapaciteit en verlaagt de opleidingsdruk van OK-professionals en radiodiagnostisch laboranten. Hierdoor ontstaat voldoende operatieve en radiologische capaciteit in Nederland.

Opbrengst


Door innovatie aan te jagen in snelgroeiende markten, namelijk nieuwe simulatietechnologieën en content voor simulatieonderwijs, stimuleert DUTCH het verdienvermogen van Nederland (potentieel een bbp-groei van ruim €170 miljoen in 2035 bij een vergroot marktaandeel van 0.5 procentpunten).  

Over het Nationaal Groeifonds 


Het kabinet investeert met het Nationaal Groeifonds tussen 2021 en 2025 twintig miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Door economische groei is er ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. Het gaat om projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie op de terreinen waar voor Nederland de meeste kansen aanwezig zijn. Groei zorgt ook voor meer inkomen, zodat we ook in de toekomst onze welvaart behouden. Het fonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Alle projecten die worden ingediend worden zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke commissie op specifieke criteria. De minister besluit of aan projecten geld wordt toegekend. Voor meer info zie www.nationaalgroeifonds.nl.

Bron: Amsterdam UMC

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen