Tilburg University kent € 2,4 miljoen toe aan onderzoek inzet digitale technologie voor grote maatschappelijke uitdagingen

Minder armoede, ontlasting van de zorg, transparante overheid en een gezonde levensstijl voor iedereen

Onder de noemer ‘Digital Sciences for Society’ investeert Tilburg University de komende jaren extra in onderzoek op het snijvlak van digitale, sociale en geesteswetenschappen dat bijdraagt aan oplossingen voor de grote uitdagingen van nu. Deze week is er een bijdrage van €2,4 miljoen toegekend aan vier meerjarige onderzoeksprojecten, die een totale omvang van € 4,7 miljoen hebben. Alle vier richten ze zich op de inzet van digitalisering, maar met verschillende doelen: het doorbreken van de armoedespiraal, ondersteuning en ontlasting van de zorg, betere toegang van burgers tot overheidsbesluiten en gelijke kansen op een gezonde leefstijl.

De projectenwillen een oplossing bieden voorcomplexe vraagstukken, waar meerdere invalshoeken tegelijkertijd belangrijk zijn. Bij elk project is dan ook een multidisciplinair onderzoeksteam betrokken, met wetenschappers van verschillende faculteiten en departementen en soms ook andere universiteiten. Ieder team bestaat daarnaast uit meerdere maatschappelijke partners, partijen die zelf belanghebbende zijn, die in contact staan met gebruikers van de beoogde onderzoeksresultaten, of die met specifieke expertise kunnen bijdragen. Onder de partners bevinden zich onder andere de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM Tilburg) en Nakko, Nederlandse marktleider in apps voor de detailhandel in voedingsmiddelen.

Sociale en digitale wetenschappen dragen bij

Wim van de Donk, Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University: “Digitalisering vormt een van de pijlers van de strategie van Tilburg University. Het programma Digital Sciences for Society komt voort uit de overtuiging dat digitalisering niet meer weg te denken is en binnen alle domeinen van het leven enorme kansen biedt. Uiteraard zijn er ook risico’s en ook die worden door onderzoekers van onze universiteit onderzocht. Tilburg University kan een waardevolle bijdrage leveren aan technologische innovatie met oog voor de sociale, juridische en ethische aspecten, omdat die benadering diep verankerd is in het profiel van de universiteit. Zo dragen we met Social Sciences, Humanities & Digital Sciences (SSHD) bij aan de oplossing van grote maatschappelijke uitdagingen en aan de kritische reflectie op de gevolgen van digitalisering.”

Icoonprojecten

De vier meerjarige onderzoeksprojecten die samen € 2,4 miljoen aan financiering ontvingen, worden binnen het Digital Sciences for Society programma ‘Icoonprojecten’ genoemd.Eerder werd er al € 240.000 toegekend aan veertien ‘Groeiprojecten’. Ook dit zijn maatschappelijk relevante projecten, zij het kleinere, op het snijvlak van digitale, sociale en geesteswetenschappen, in multidisciplinaire teams met betrokkenheid van een of meer externepartners.Over twee jaarwordt er een reeks nieuwe Icoonprojecten gesubsidieerd. Volgend jaar komt er een nieuwe oproep voor Groeiprojecten.

Aandachtsgebieden

Het Digital Sciences for Society programma heeft drie aandachtsgebieden: onderzoek met impact, onderwijs en het organiseren van samenwerking. Via dit programma investeert de universiteit ruim zeven miljoen euro in initiatieven die bijdragen aan het vergroten van kennis over digital sciences onder docenten en studenten, de ontwikkeling van de digital sciences als wetenschapsgebied en het benutten van digital sciences voor innovaties ten bate van de samenleving. Lees meer over het programma en de gesubsidieerde projecten op www.tilburguniversity.edu/nl/over/digital-sciences-society.

Bron: Tilburg University

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen