Consumentenpanel Gezondheidszorg (Nivel)

Doel van het Consumentenpanel Gezondheidszorg is op landelijk niveau informatie te verzamelen over de meningen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Werkwijze
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat uit circa 1500 huishoudens. Deze huishoudens vormen qua leeftijd en geslacht een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking.

De Consumentenpanelleden krijgen twee tot vier keer per jaar een vragenlijst voorgelegd over actuele en beleidsrelevante thema’s. Thema’s die in de afgelopen jaren de revu hebben gepasseerd gingen onder andere over ervaringen met de huisarts, met de tandarts en met alternatieve geneeswijzen. Sommige onderwerpen worden na één of twee jaar herhaald om te zien of de situatie is veranderd.

Om het panel door de jaren heen representatief te houden wordt het om de twee à drie jaar ververst.

Aanvragen
Wilt u onderzoek laten doen naar ervaringen en meningen van consument ten aanzien van een onderwerp binnen de gezondheidszorg? Dan kan het interessant voor u zijn om gebruik te maken van het panel.
Bron : nivel.nl

Recente artikelen